mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Aktualizované usmernenie k vykazovaniu ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.9.2021

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou vydalo ešte v roku 2020 pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov usmernenie k vykazovaniu ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením COVID-19, karanténou alebo zatvorením niektorých zariadení v dôsledku pandemickej situácie. S ohľadom na zmenu pandemických opatrení sa toto usmernenie vždy aktualizuje.

OŠETROVNÉ

Ošetrovné sa vykazuje v prípade, ak ide o ošetrovanie člena rodiny. V súvislosti s vykazovaním ošetrovného usmernenie odporúča vychádzať z Usmernenia lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného (OČR).

NEMOCENSKÉ

Lekári môžu vystaviť karanténnu PN v zmysle usmernenia každej chorej osobe alebo osobe podozrivej z ochorenia, a to:

1. na základe vlastného uváženia po anamnestickom vyšetrení

2. na základe oznámenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva

3. na základe oznámenia pacienta

Karanténna PN sa vystavuje pacientovi, ak:

1. ide o potvrdený prípad ochorenia COVID-19

2. ide o úzky kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19,

3. ide o bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 s klinickými príznakmi,

4. ide o bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 bez klinických príznakov, ak má domácu izoláciu nariadenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

5. ide o príchod z niektorých krajín podľa najaktuálnejšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Špecifikáciu úzkeho kontaktu obsahuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 247 z 08.09.2021 (účinná od 13.09.2021). Úzkym kontaktom sa v zmysle tejto vyhlášky považuje, ak:

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie,

2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

3. boli osoby v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky

Izolácia osôb v zmysle vyhlášky trvá 10 dní odo dňa odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom. Ak sa u osoby v posledných 3 dňoch izolácie objaví nejaký klinický príznak ochorenia COVID-19, izolácia sa končí až po posúdení možnosti jej ukončenia všeobecným lekárom.

Usmernenie upravuje aj moment začiatku a moment ukončenia karantény vzhľadom na jednotlivé možné prípady. Karanténa sa nevzťahuje na osobu, ktorá je plne očkovaná a ani na osobu, ktorá ochorenie COVID-19 prekonala v období nie pred viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Usmernenie upravuje aj výnimky z povinnej izolácie v domácom prostredí v prípade návratu osôb zo zahraničia.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Aktualizované znenie usmernenia (k 13.09.2021) nájdete v časti Metodické usmernenia na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19