Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Aktualizácia zoznamu zdravotných výkonov

Michal Novák   |   21.9.2018

Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo ku každoročnej aktualizácii zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

Klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej aj „DRG systém“) meria efektivitu vyžívania diagnostiky a mieru efektivity poskytnutej liečby poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. DRG systém umožňuje zatriedenie prípadov podľa jednotlivých diagnóz a výkonov do skupín s podobnou klinickou charakteristikou a ekonomickou náročnosťou.

V rámci správneho nastavenia vykazovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti je v rámci každoročnej aktualizácie potrebné upraviť DRG systém. Preto Ministerstvo zdravotníctva SR 12. septembra vydalo opatrenie, ktorým ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. Podľa tohto DRG systému budú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti kódovať zdravotné výkony v súlade s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou pri ukončení hospitalizácie pacienta. Táto aktualizácia sa netýka špecializačného odboru psychiatria.

Od kedy?

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín si môžete pozrieť tu.

(Počet prečítaní: 669)