Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Ako splniť minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Mgr. Miriam Tipánová  10.9.2019

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta prináša pre poskytovateľov povinností, na základe ktorých by sa mala zabezpečiť bezpečnosť pacientov. Tento návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 13.09.2019. V článku sa dozviete, aké oblasti sa hodnotia v rámci bezpečnosti pacientov pre poskytovateľov ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Taktiež v článku nájdete naše odporúčania pre poskytovateľov, ako splniť požiadavky obsiahnuté vo vyhláške.

Z navrhovanej vyhlášky poskytovateľom vyplývajú povinnosti, na základe ktorých majú zabezpečiť bezpečnosť pacientov. Ak si neviete rady so splnením povinností, naša Advokátska kancelária h&h PARTNERS, s.r.o., ktorá sa špecializuje na medicínske právo vám s tým rada pomôže. Vypracujeme vám interné smernice, informované súhlasy a iné dokumenty prostredníctvom ktorých si splníte povinnosti, uložené vyhláškou a inými právnymi predpismi.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@hhpartners.eu alebo na tel. č. +421 556 943 991.

Čo je vlastne bezpečnosť pacienta?

Bezpečnosť pacienta môžeme charakterizovať ako predchádzanie nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom bezpečnosti pacienta je minimalizovať poškodenie jeho zdravia.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je podľa dôvodovej správy systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcich udalostí súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorých môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo k prípadnému poškodeniu zdravia pacienta. Poskytovateľ hodnotí sám seba prostredníctvom interného systému, pričom má preddefinované minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Cieľom je zabránenie zbytočným chybám, učenie sa z vlastných chýb, ako aj tvorba stratégii na predchádzanie nežiadúcich udalostí. Správanie sa jednotlivca a kolektívu založené na neustálom úsilí minimalizovať poškodenie pacienta, ku ktorému by mohlo prísť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Klinický audit ako nástroj na sledovanie dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov

Klinický audit bol zavedený poslednou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Klinický audit je podľa vyššie spomenutého zákona systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania štandardných postupov pre výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov a interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Ide o nástroj na sledovanie zavedenia a dodržiavania interného systému hodnotenia bezpečnosti pacientov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, ktoré oblasti sa hodnotia u poskytovateľov ústavnej, ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Taktiež sa dočítate o tom, ako si poskytovatelia môžu splniť povinnosti uvedené vo vyhláške.

Uzamknutú časť článku pre ambulancie si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť Ambulancia na kľúč.

Kúpiť článok za 3 €
alebo
zdarma ako súčasť jedného z našich
balíkov v cene od 7 € / mesiac
(Počet prečítaní: 419)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame