mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

„Hniezdo záchrany“ - šanca pre novonarodené deti i pre samotnú matku

Peter Gabrik   |   4.5.2017

Od roku 2004 na Slovensku fungujú hniezda záchrany, ktoré vznikli z iniciatívy občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Hniezdo záchrany je v skutočnosti inkubátor, ktorý je verejne prístupný „z ulice“, a do ktorého je možné anonymne odložiť nechceného novorodenca. No ako sa na tieto „hniezda“ pozerá právo? Dovoľuje ich? Na túto otázku si odpovieme v tomto príspevku.

Som tehotná, no dieťa nechcem – čo ďalej?

Problém nechcených detí je vážnym celospoločenským problémom, ktorý má morálnu, resp. etickú dimenziu, ale má zároveň aj dimenziu protiprávneho konania, ba v krajom prípade môže mať až trestnoprávnu dohru. Medzi najhoršie možné scenáre riešenia tohto vážneho problému pre matku (ktorá sa ocitla podľa nej v neriešiteľnej situácii) by bolo konanie, ktoré trestné právo definuje ako trestné činy vraždy novonarodeného dieťaťa matkou, prípadne trestný čin odloženia alebo opustenia dieťaťa.  Snáď každý uzná, že tieto spôsoby riešenia sú najhoršie pre dieťa, no aj pre samotnú matku, ktorá bude následne niesť trestnoprávnu zodpovednosť, nehovoriac o psychickom rozpoložení a zodpovedaniu sa svojmu svedomiu. 

Preto je nutné, aby každá matka, ktorá z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže alebo nechce o dieťa postať, poznala zákonné možnosti. Tými sú:

  • možnosť utajenia osoby – rodičky v súvislosti s pôrodom. Matka môže požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o utajenie svojej osoby pri pôrode. Jej zdravotná dokumentácia, ktorá sa týka tehotenstva a pôrodu sa bude viesť oddelene a po pôrode sa odosiela do osobitného registra na Ministerstvo zdravotníctva SR. Takto sa zabezpečí to, že údaje o tehotenstve a pôrode nebudú zahrnuté do všeobecnej zdravotnej dokumentácie, t.j. budú utajené.
  • možnosť odovzdania dieťaťa po narodení na adopciu – bezprostredne po pôrode je možné dieťa odovzdať na adopciu. V spojení s prvou možnosťou – utajením rodičky, sa zabezpečí to, aby sa iné osoby o tehotenstve nedozvedeli a tiež to, že o dieťa bude postarané iným párom, ktorý napr. nemôže mať deti.
  • existujú tiež rôzne možnosti finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve. Na Slovensku fungujú viaceré organizácie, ktoré poskytujú pomoc tehotným ženám ako napríklad občianske združenie Fórum života.,
  • a v neposlednom rade práve hniezdo záchrany.

Fungovanie hniezd záchrany na Slovensku

Dnes je na Slovensku spolu 20 hniezd záchrany (čo už má byť konečný počet), v každom krajskom meste a ďalších väčších mestách podľa najlepšej dostupnosti. Sú umiestnené priamo v budovách nemocníc z vonkajšej strany, aby k ním bol prístup z ulice a tiež aby k nemu mali z druhej strany hneď prístup zdravotnícky pracovníci nemocnice, ktorí sú na dieťa upozornení alarmom.

Dala som dieťa do Hniezda... je ešte cesta späť?

Rozhodnutie matky ponechať dieťa v hniezde záchrany je zvratné, ale treba konať rýchlo. Matka môže žiadať o navrátenie dieťaťa do obdobia, kým nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu o adopcii. Po rozhodnutí súdu o adopcii dieťaťa novým adoptívnym rodičom biologická matka už nemá  šancu na návrat k dieťaťu. Zväčša sa mamičky k deťom z hniezd záchrany vracajú na 2.-4. deň po jeho odložení do hniezda, teda v čase, keď adopčný proces ukončený ešte nebýva. Ukončenie adopčného procesu je individuálne, spravidla môže trvať od jedného do niekoľkých mesiacov.

Rozmyslela som si to – čo mám urobiť, aby som znova mala dieťa u seba?

Ak sa chce matka k dieťaťu odloženému v hniezde záchrany vrátiť, v prvom rade musí kontaktovať nemocnicu, do ktorej hniezda dieťa uložila. Následne buď sociálna sestra alebo matka po jej odporučení priamo kontaktuje príslušný sociálny odbor Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude potrebné predložiť dôkazy o materstve (pôrodný list, ak matka rodila v nemocnici) alebo iné dôkazy a tieto musia byť predložené  k žiadosti na súd. Len súd môže rozhodnúť s konečnou platnosťou, a v tomto konaní bude vystupovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu matkou. Súd môže, ale nemusí akceptovať dôkazy a môže žiadať vykonanie genetického testu (čo spravidla súdy žiadajú v týchto veciach). Po jeho absolvovaní, ak sa potvrdí, že matka je skutočne biologickou matkou dieťaťa, sa ešte konanie pre matku úspešne nekončí. Súd môže ešte zvažovať aj iné hľadiská, ako psychické, mentálne, sociálne finančné a sám rozhodne, či je biologická matka spôsobilá postarať sa o dieťa, ktorého sa pôvodne vzdala.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3475)