Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Zoznam liekov s určenou cenou

Mgr. Michal Novák  3.10.2019

Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam liekov s úradne určenou cenou. V tomto zozname ministerstvo uvedie najmä:

a) kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,

b) názov lieku,

c) liekovú formu,

d) množstvo liečiva v liekovej forme,

e) veľkosť balenia lieku,

f) meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa povolenia na uvedenie lieku na trh

g) úradne určenú cenu lieku.

Zoznam liekov s úradne určenou cenou zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Zverejnený zoznam si môžete pozrieť tu.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame