mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Zdravotná dokumentácia v optike práva pacienta sprístupniť svoje údaje

Mgr. Ján Pavlík   |   15.10.2019

Zákon oprávňuje pacienta nato, aby udelil prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckemu pracovníkovi respektíve poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inej osobe. Údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie má pacient právo na základe plnomocenstva sprístupniť iným osobám, ktoré sa môžu s presne vymedzeným rozsahom údajov zo zdravotnej dokumentácie oboznámiť formou nahliadnutia. V nasledujúcich riadkoch si uvedieme podrobnosti o sprístupňovaní údajov z elektronickej zdravotnej knižky udelením súhlasu pacienta, sprístupňovaní údajov z papierovej zdravotnej dokumentácie prostredníctvom splnomocnenia pacienta, ako aj povinnostiach a oprávneniach, ktoré z tohto pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajú.

Zdravotná dokumentácia je zákonom definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.  Režim sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie v sebe zahŕňa situácie, kedy pacient udelí súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky konkrétnym osobám. Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, ale pokrýva aj situácie, kedy pacient na základe plnomocenstva udelí súhlas so sprístupnením údajov zo svojej papierovej zdravotnej dokumentácie konkrétnej osobe, ktorá sa môže s týmito údajmi oboznámiť formou nahliadnutia.

Sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky pacienta

V prípade režimu sprístupňovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky môže samotný pacient udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora. Úradným autentifikátorom sa rozumie občiansky preukaz s čipom v prípade občanov Slovenskej republiky a v prípade cudzincov ide o doklad o pobyte s čipom.

Pacient môže udeliť prístup nasledujúcim osobám:

  • zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje. Dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.

To znamená, že pacient Vám  môže v súvislosti s výkonom Vášho zdravotníckeho povolania sprístupniť údaje tak, že prostredníctvom svojho občianskeho preukazu sa prihlási cez Národný portál zdravia do svojej elektronickej zdravotnej knižky a zadá Vás číselný kód, ktorý máte priradený ako zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

V prípade iných osôb, ako zdravotníckych pracovníkov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pacient svoj súhlas so sprístupnením údajov udelí formou dočasného identifikátora tejto osoby. Dočasný identifikátor predstavuje bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý si pacient vygeneruje cez Národný portál zdravia, prostredníctvom úradného autentifikátora. Takto poskytnutý súhlas bude trvať až do odvolania pacientom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aký rozsah údajov z elektronickej zdravotnej knižky, ktoré Vám môže pacient sprístupniť cez Národný portál zdravia, akým spôsobom môže pacient sprístupniť údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie iným osobám, a aké povinnosti máte vy ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v takomto prípade.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1232)