Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Výmenný lístok vs riadne poučenie o potrebe absolvovania odborného vyšetrenia

Mgr. Miriam Tipánová   |   8.1.2020

V prípade, ak ku všeobecnému lekárovi príde pacient, ktorému by bolo potrebné vzhľadom na jeho zdravotný stav poskytnúť odborné vyšetrenie, je veľmi dôležité, ako lekár bude v danom prípade postupovať.

Ak príde k lekárovi pacient, ktoré má napríklad novovzniknuté ťažkosti, poprípade nové prejavy ochorenia, ktoré všeobecný lekár zistil na základe vyšetrení a je potrebné aby pacienta vyšetril špecialista,  tak taká situácia sa môže javiť na prvý pohľad ako bezproblémová. Takúto situáciu všeobecný lekári väčšinou riešia výmenným lístkom.

Ak všeobecný lekár v danom prípade dá pacientovi výmenný lístok, pacient však nepôjde k lekárovi a sa mu zhorší zdravotný stav, alebo by nebodaj zomrel, tak v prípade kontroly u všeobecného lekára (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) sa domnievame, že výmenný lístok nebude postačovať.

Myslíme si, že vzhľadom na ochranu poskytovateľa - všeobecného lekára by bolo priaznivejšie, keby lekár riadne poučil pacienta o potrebe absolvovania odborného vyšetrenia a dal mu aj poučenie podpísať. Je tomu tak preto, pretože posledný lekár, s ktorým bol pacient v kontakte je všeobecný lekár. Všeobecný lekár v prípade ak je potrebné odborné vyšetrenie musí pacienta riadne poučiť, čo v prípade kontroly musí aj preukázať. Výmenný lístok však nespĺňa všetky náležitosti poučenia a práve preto odporúčame vyššie uvedený postup.

Poučenie o potrebe absolvovania odborného vyšetrenia si môžete stiahnúť alebo zakúpiť na linku https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/poucenie-o-potrebe-absolvovania-odborneho-vysetrenia-67/.

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o potrebe absolvovania odborného vyšetrenia a rizikách súvisiacich s odmietnutím odborného vyšetrenia u ambulantného lekára so špecializáciou.

So službou mediPRÁVNIK AMBULANCIA tento dokument je zdarma.

Bez služby mediPRÁVNIK AMBULANCIA tento dokument je za sumu 29 EUR.

V prípade ak máte záujem o službu, pokojne nás kontaktuje na tel. č. 0948 075 965 alebo mailom na podpora@medipravnik.sk. Radi vám vysvetlíme benefity.

(Počet prečítaní: 346)