Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Výdaj liekov prostredníctvom automatu?

JUDr. Katarína Tomková  24.9.2019

Čoraz viac sa vo svete rozširujú lekárenské automaty. Automaty môžeme nájsť už aj na Slovensku. Naša legislatíva nám však nedovoľuje prostredníctvom lekárenských automatov vydávať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekáreň. Súčasne sa od lekárnika vyžaduje poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie. Dispenzácia však môže byť oslabená v prípade nástupu lekárenských automatov.

Výdaj liekov vo všeobecnosti

Podľa zákona o liekoch sa uplatňuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého nadobudnutie vlastníctva liekov nedovoľuje zaobchádzať s liekmi iným spôsobom, ako je v uvedené  zákone. Zaobchádzaním s liekmi sa na účely zákona o liekoch rozumie okrem iných činností (ktorými sú výroba liekov, príprava transfúznych liekov, príprava liekov na inovatívnu liečbu a veľkodistribúcia liekov) aj poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Lekárenská starostlivosť zahŕňa okrem iných zákonom definovaných činností aj výdaj liekov.

Lieky je podľa zákona o liekoch možné vydávať len v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární. Zákon o liekoch okrem toho rozlišuje aj osobitný spôsob výdaja liekov cez internet. Podľa zákona o liekoch je preto možné rozlišovať výdaj liekov v nasledujúcich režimoch:

a) výdaj liekov v kamennej lekárni (t.j. výdaj v nemocničných lekárňach, verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární),

b) výdaj liekov cez internet.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete odpovede na často kladené otázky, ako je to s povoleniami na prevádzku lekárenských automatov, ako je zákonom regulovaný výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, alebo iného doplnkového sortimentu lekárne, čo všetko obnáša dispenzácia a kto automaty bude kontrolovať.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame