Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Vláda rozšírila núdzový stav aj na ďalšie subjekty

Mgr. Miriam Tipánová   |   19.3.2020

Vláda schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.

VÝSLOVNÝ ZÁKAZ NA ŠTRAJK

Vláda uznesením č. 115 jednak rozšírila subjekty u ktorých je vyhlásený núdzový stav a taktiež uložila pracovnú povinnosť a taktiež výslovný zákaz na štrajk týmto subjektom:

a) držitelia povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

b) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

c) držitelia povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,

d) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

e) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,

f) právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,

g) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,

h) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

i) regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Na tieto subjekty sa vzťahuje vyhlásenie núdzového stavu, uloženie pracovnej povinnosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk. Ako ste si mohli všimnúť momentálne sa uznesenie nevzťahuje na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov lekárenskej zdravotnej starostlivosti. To však neznamená, že vláda nemôže rozšíriť subjekty, na ktoré sa bude vzťahovať uznesenie do budúcna aj o uvedených poskytovateľov.

ÚČINNOSŤ UZNESENIA

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 je účinné od 19.3.2020

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Vyhlásené uznesenie nájdete na linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/49/20200319

Zdroj: www.slov-lex.sk

Odporúčané články

Prijatie vyhlášky o koordinátoroch odberového a transplantačného programu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo vyhlášku ktorou sa ustanovujú podrobnosti o...

26.3.2020

Obmedzenie plánovaných operačných výkonov

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom...

24.3.2020

Nový podcast – Zodpovednosť pacienta za škodu spôsobenú lekárovi

Na Slovensku sa každý deň zvyšuje počet ľudí nakazených novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie...

23.3.2020

Lekári, stiahnite si zadarmo informácie pre pacientov týkajúce sa PN v čase šírenia KORONAVÍRUSU

Vzhľadom na danú situáciu sme pre vás pripravili dokument, ktorý sa určite zíde lekárom. Cieľom...

20.3.2020