Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

V cenníku musíte mať uverejnené aj zdravotné výkony, ktoré vám prepláca zdravotná poisťovňa

Mgr. Miriam Tipánová  6.11.2019

V praxi ambulancie považujú povinnosť uverejniť cenník a povinnosť uverejniť zoznam zdravotných výkonov za totožnú povinnosť. Podľa zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti však ide o dva rôzne povinnosti.

Obsah cenníka

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný na prístupnom a viditeľnom mieste umiestniť cenník všetkých zdravotných výkonov ktoré poskytuje.  Za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

V praxi sa stáva, že ambulancie majú uverejnené v cenníku len také zdravotné výkony, za ktoré im platí priamo v ambulancii samotný pacient. Tie, ktoré sú hradené zo strany zdravotnej poisťovne tam uvedené nemajú. Takýto cenník však nespĺňa zákonné požiadavky, pretože podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti poskytovateľ musí uviesť v cenníku všetky zdravotné výkony, ktoré poskytuje, teda aj tie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete naše odporúčania v súvislosti s cenníkom, dôležité povinnosti pre ambulancie súvisiace s cenníkom a taktiež o tom, ktorý poskytovateľ má povinnosť mať uverejnený zoznam zdravotných výkonov.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame