mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Usmernenie rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast

JUDr. Miriam Tipánová   |   3.11.2020

Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke uverejnilo Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o postupoch pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19. Usmernenie je účinné od 1. 10. 2020.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Usmernenie nájdete tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/metodicke-usmernenie-HO-VLDD.pdf.

Okrem toho je aktualizované aj Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike. Usmernenie bolo aktualizované k dátumu 30.10.2020.

Nájdete ho tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Usmernenie-osetrovne-PN.pdf.

(Počet prečítaní: 739)