Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Trestný čin falšovania a vyhotovovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie

Mgr. Ján Pavlík  31.7.2019

Zámer ministerstva spravodlivosti zaradiť novú skutkovú podstatu trestného činu do trestného zákona, súvisiacu s falšovaním údajov v zdravotnej dokumentácii sa od 1. augusta 2019 stáva realitou. Od tohto dátumu vstupujú do účinnosti ustanovenia trestného zákona, ktoré znamenajú vznik trestnoprávnej zodpovednosti pri falšovaní a vyhotovení nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Zákon v takýchto prípadoch určuje použitie vyššej trestnej sadzby v prípade zdravotníckych pracovníkov. To, za akých okolností dôjde k spáchaniu tohto trestného činu si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Znenie nového trestného činu parlament nakoniec schválil, avšak v  pozmenenej podobe, ako bolo prvotne zamýšľané zo strany ministerstva. O pôvodnom zámere ministerstva sme Vás informovali v predchádzajúcom článku, tesne potom čo bolo možné znenie novo pripravovaného zákona pripomienkovať (Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie ako trestný čin). Už na prvý pohľad je zrejmé, že schválené znenie prešlo parlamentom so zmenami, keďže  pôvodný návrh skutkovej podstaty trestného činu „falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie“, nachádzame v trestnom zákone ako „falšovanie a vyhotovovanie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“.
 
Dôvodová správa k predmetnej novele trestného zákona udáva, že dôvodom zavádzania novej skutkovej podstaty trestného činu je absencia trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii. Nový trestný čin tak má podľa zákonodarcu za cieľ, podporiť záujem na dôvere v pravosti, úplnosti a pravdivosti všetkých údajov v zdravotnej dokumentácii, ako aj ochrane osobných údajov. Predmetné odôvodnenie, že zavedenie tohto nového trestného činu z dôvodu absencie trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii je možne spochybniť minimálne tým, že toto konanie bolo do prijatia tejto zmeny možné subsumovať pod už existujúce skutkové podstaty trestných činov (napr. poškodzovanie cudzích práv, poškodzovanie zdravia, podvod).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPrávnik sa dozviete znenie schválenej skutkovej podstaty nového trestného činu, čo sa chápe pod pojmami falšovanie, respektíve vyhotovovanie nepravdivej zdravotnej dokumentácie a orgán verejnej moci a možné riziká pre zdravotníckych pracovníkov, plynúce z aktuálnej právnej úpravy.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame