mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Spracúvate fotografie vašich pacientov alebo zamestnancov? Zbystrite pozornosť!

Mgr. Michal Novák   |   2.12.2019

Keďže aj fotografia môže byť osobným údajom, je potrebné pri jej vyhotovovaní prípadne zverejňovaní dodržiavať GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. V nasledujúcom článku sa dozviete, kedy je potrebné získať na spracúvanie fotografie súhlas so spracúvaním osobných údajov ako aj to, ako získať tento súhlas v súlade s GDPR, a vyhnúť sa tak zbytočným komplikáciám.

Čo všetko považujeme za osobný údaj?

Osobným údajom je akékoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej (určenej) alebo identifikovateľnej (určiteľnej) fyzickej osoby, ktorá vystupuje v pozícii dotknutej osoby. Identifikovateľnosť fyzickej osoby znamená možnosť jej priamej alebo nepriamej identifikácie, najmä odkazom na určitý relevantný údaj, ktorým môže byť meno, identifikačné číslo (rodné číslo), alebo odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, genetickú, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

V akom prípade je fotografia osobný údaj?

Nie každá fotografia musí byť nutne osobným údajom. Fotografia sa považuje za osobný údaj v prípade, ak na jej základe možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že fotografia nemusí byť osobným údajom napríklad v prípade, kedy z väčšej vzdialenosti len zachytáva priebeh nejakej spoločenskej akcie a z týchto záberov nie je možné určiť o aké konkrétne osoby ide.

Fotografie zamestnancov na internete

V praxi môže nastať situácia kedy budete chcieť, napríklad za účelom marketingu a prezentácie vašej ambulancie alebo lekárne zverejniť na vašej webovej stránke aj fotografiu zamestnancov. V takomto prípade bude pred samotným zverejnením fotografie nevyhnutné získať od zamestnanca súhlas so spracovaním osobných údajov.

Fotografie pacientov

Ak chcete vo vašej ambulancii vyhotoviť fotografiu vašich pacientov, je pred tým potrebné získať súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak chcete vyhotoviť fotografiu detí bude potrebné získať súhlas so spracovaním osobných údajov od zákonného zástupcu dieťaťa. Súhlas je potrebné získať aj v situácii, ak chcete fotografie zverejniť na webovej stránke. Pre získanie fotografie si okrem právneho základu, ktorým je súhlas so spracovaním osobných údajov, musíte jasne stanoviť aj to, na aký účel budete fotografie spracúvať. V oboch prípadoch, fotografie pacientov, ako aj fotografie zamestnancov môže byť účelom spracúvania napríklad šírenie dobrého meno vašej ambulancie alebo lekárne v očiach verejnosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké kritéria musí spĺňať a čo všetko musí obsahovať platne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj to, či je nevyhnutné získavať súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej forme.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1406)