Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Povinnosť zverejnenia cenníka poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

redakcia medipravnik.sk  6.8.2019

Ako ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ste boli konfrontovaní s povinnosťou zverejniť cenník výkonov, ktoré poskytujete vo svojej ambulancii a takisto zverejniť zoznam výkonov, ktoré sú hradené úplne alebo čiastočne z verejného poistenia.

Je dobré vedieť, že ide o dve rôzne povinnosti a takisto je dobré vedieť, že cenník všetkých výkonov, ktoré poskytujete v ambulancii, musíte mať zverejnený bez ohľadu na to, či ako poskytovateľ máte uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Vypočujte si názor advokáta JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS na to, čo je verejný priestor, kde máte mať cenník zverejnený.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame