mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Poskytovatelia, rozlúčte sa s ochranou pred špekulatívnymi žalobami pacientov

JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   9.12.2019

66 EUR a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy. Takto do 31. 12. 2019 znie jeden z efektívnych ochranných prostriedkov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred špekulatívnymi žalobami, prostredníctvom ktorých sú niekedy poskytovatelia atakovaní zo strany pacientov. Od 1.1.2020 tejto ochrane odzvonilo. Alebo nie?

Výpočet výšky škody na zdraví a nemajetkovej ujmy

S poskytovaním zdravotnej starostlivosti je spojené riziko pochybenia, ktoré v prípade ak spôsobí pacientovi škodu predstavuje pre poskytovateľa možné súdne konanie.

Zatiaľ čo je výška škody na zdraví určovaná na základe pravidiel upravených v  zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (437/2004 Z.z.), určovanie výšky peňažnej náhrady za zásah do osobnostných práv je ponechaný na úvahu súdu. Jednoducho povedané, neexistuje jednotne prijímané pravidlo či vzorec prostredníctvom ktorého by sme po dosadení premenných dostali výšku náhrady nemajetkovej ujmy. Preto sa aj v slovenských reáliách stretávame so žalobami znejúcimi na astronomické sumy. Nepreháňam, niekoľko poskytovateľov v takýchto miliónových súdnych konaniach sami zastupujeme.

Súdny poplatok ako ochrana pred vysokými žalobami

Účinnou ochranou proti do neba siahajúcim žalobám je aj zákon o súdnych poplatkoch. Ak chcete žalovať 1 mil EUR z dôvodu, že si myslíte, že vám poskytovateľ zasiahol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do osobnostných práv, musíte si pripraviť 16 596,50 eura. Síce by to mali byť 3% z uplatnenej sumy (pri žalobe na 1 milión, by to bolo 30 000 eur), no zákon stanovuje max. výšku tohoto poplatku na 16 596,50 eura. Aký je účinok tejto poplatkovej povinnosti? Každý lucidný žalobca by si mal pred podaním žaloby zvážiť, či ide uplatňovať reálne obhájiteľný nárok, alebo je len ovplyvnený americkými filmami o miliónových odškodných. Z uplatnenej sumy bude totiž (po podaní žaloby) platiť súdny poplatok a uznáte, že ten nie je nízky. Do 31. 12. 2019 bol z pod poplatkovej povinnosti oslobodený žalobca, ktorému bola škoda a nemajetková ujma spôsobená trestným činom.

Z takto nastaveného filtra de facto benefitujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nakoľko ich chráni pred šikanóznymi žalobami.

A sme pri koreni veci. Od 1. 1. 2020 nadobúda účinnosť novela zákona o súdnych poplatkoch, ktorá mení pravidlo o ktorom sme hovorili vyššie. A môže citeľne zatriasť pozíciou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči ktorému pacient vznáša požiadavku na náhradu škody, či ujmy a ktorému hrozí žalobou.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, čo prináša zmena zákona pre poskytovateľa, aké riziká pre poskytovateľa z toho vyplývajú a na čo si treba dať pozor.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1403)