Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Podanie daňového priznania sa odkladá na jún

Mgr. Michal Novák   |   19.3.2020

V súvislosti s komplikovanou situáciou šírenia nákazy koronavírusom vláda schválila odklad podania daňových priznaní na daň z príjmu pre všetky daňové subjekty. Posledný deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane tak pripadne na 30. júna 2020. Rovnako je predlžená aj lehota v prípade zrážkovej dane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania

Prijaté nariadenie hovorí o zániku daňového nedoplatku a sankcie všetkým daňovým subjektom bez výnimky, ktoré nedodržia termín na podanie daňového priznania na daň z príjmu a zaplatenia dane do 31. marca 2020 (alebo v inom termíne ak už došlo zo strany daňového subjektu k oznámeniu predĺženia lehoty finančnej správe). Inými slovami, termín na podanie daňového priznania na daň z príjmu a zaplatenie dane je predĺžený do 30. júna 2020, bez hrozby sankcie. O predĺženie nie je potrebné žiadať, ani ho oznamovať finančnej správe.

Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Rovnaký postup platí aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a neodvedú zrazenú daň do 31. marca 2020, ale urobia tak do 30. júna 2020, nehrozí im žiadna sankcia. Takisto ani tu nie je potrebné o predĺženie lehoty žiadať, ani ho oznamovať finančnej správe.

Nariadenie vlády vstupuje do účinnosti 19.03.2020.

Odporúčané články

Prijatie vyhlášky o koordinátoroch odberového a transplantačného programu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo vyhlášku ktorou sa ustanovujú podrobnosti o...

26.3.2020

Obmedzenie plánovaných operačných výkonov

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom...

24.3.2020

Nový podcast – Zodpovednosť pacienta za škodu spôsobenú lekárovi

Na Slovensku sa každý deň zvyšuje počet ľudí nakazených novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie...

23.3.2020

Lekári, stiahnite si zadarmo informácie pre pacientov týkajúce sa PN v čase šírenia KORONAVÍRUSU

Vzhľadom na danú situáciu sme pre vás pripravili dokument, ktorý sa určite zíde lekárom. Cieľom...

20.3.2020