mediPRÁVNIK chráni už 1137 ambulancií a lekární.

Podanie daňového priznania sa odkladá na jún

Mgr. Michal Novák   |   19.3.2020

V súvislosti s komplikovanou situáciou šírenia nákazy koronavírusom vláda schválila odklad podania daňových priznaní na daň z príjmu pre všetky daňové subjekty. Posledný deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane tak pripadne na 30. júna 2020. Rovnako je predlžená aj lehota v prípade zrážkovej dane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania

Prijaté nariadenie hovorí o zániku daňového nedoplatku a sankcie všetkým daňovým subjektom bez výnimky, ktoré nedodržia termín na podanie daňového priznania na daň z príjmu a zaplatenia dane do 31. marca 2020 (alebo v inom termíne ak už došlo zo strany daňového subjektu k oznámeniu predĺženia lehoty finančnej správe). Inými slovami, termín na podanie daňového priznania na daň z príjmu a zaplatenie dane je predĺžený do 30. júna 2020, bez hrozby sankcie. O predĺženie nie je potrebné žiadať, ani ho oznamovať finančnej správe.

Zrážková daň poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Rovnaký postup platí aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak si nesplnia oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a neodvedú zrazenú daň do 31. marca 2020, ale urobia tak do 30. júna 2020, nehrozí im žiadna sankcia. Takisto ani tu nie je potrebné o predĺženie lehoty žiadať, ani ho oznamovať finančnej správe.

Nariadenie vlády vstupuje do účinnosti 19.03.2020.

(Počet prečítaní: 1069)