Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Počas krízovej situácie nastávajú viaceré zmeny v oblasti zdravotníctva

Mgr. Miriam Tipánová   |   21.5.2020

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od dnes, teda od 21.05.2020.

Na základe zákona sa zmenili nasledovné zákony:

a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

b) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

c) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,

d) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe,

e) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,

f) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,

g) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

h) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,

i) Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia,

j) Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

k) Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v oblasti zdravotníctva.

Niektoré zmeny sme si už priblížili v článku:

Prečítajte si tiež článok
Parlament schválil novelu, ktorá doplnila zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, taktiež zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Rozšírila definíciu poskytovateľa...
18.5.2020

Vzhľadom na rozsiahlosť zákona  si zmeny, ktoré sú účinné od 21.05.2020 postupne rozoberieme v nasledujúcich článkoch.

Informácia o online dostupnosti

Zákon č. 125/2020 Z. z. nájdete na linku: Zákon č. 125/2020 Z. z.