Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Nové legislatívne zmeny v zdravotníctve

Mgr. Miriam Tipánová   |   14.5.2019

Národná rada Slovenskej republiky v pondelok 13. mája 2019 rokovala o návrhu novely, na základe ktorej sa zmenia viaceré zákony. V článku sa dozviete, aké legislatívne zmeny priniesla.

Zmeny sa dotkli viacerých právnych predpisov a to najmä:

a) zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,

b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

c) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.

Pribudol nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Pribudol nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorý je určený najmä pre neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta bude vyžadovať pri preprave poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Ambulancie majú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň v prípade potreby budú na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielané aj na zásah.

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Aj v pediatrickej ambulancii môže pracovať praktická sestra

Podľa súčasného právneho stavu mohla poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť praktická sestra, no však len vo všeobecnej ambulancii pre dospelých.

Podľa novely však všeobecnú ambulantnú starostlivosť aj v pediatrickej ambulancii môže poskytovať poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo praktická sestra.  To znamená, že poskytovateľ má v tomto prípade na výber.

(Počet prečítaní: 822)