Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

NON LEGE ARTIS: Postup, ktorý nie je v súlade so zákonom

mediprávnik  9.7.2015

V súvislosti s článkom o postupe lege artis sme sa rozhodli napísať aj o druhej možnosti – t. j. postupe non lege artis. Preklad pojmu z latinčiny je potrebné hľadať v ustanovení § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti. Postup non lege artis v doslovnom preklade znamená „postup nesúladný so zákonom“ a jeho podstatným znakom je teda nesúlad s poznatkami medicíny a biomedicínskych vied.

Význam potvrdenia NON LEGE ARTIS

Je potrebné si uvedomiť, že  konštatovanie úradu môže mať okrem morálnej satisfakcie pre pacienta aj oveľa závažnejšie dôsledky. Takéto rozhodnutie býva často impulzom pre uplatnenie si náhrady škody od zdravotníckeho zariadenia z dôvodu, že práve ich konaním došlo k poškodeniu zdravia pacienta. Ak sa po posúdení úradu bude o prípad bude zaujímať ďalej a zistí, či bola aj udelená sankcia, môže to byť pre pacienta veľmi významné aj pre prípadné súdne konanie. 


Napomáhajúci charakter rozhodnutia

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je veľmi dôležité pre súdne konanie, keďže udelenie pokuty úradom (aj v minimálnej výške) ovplyvňuje rozhodovanie súdu (súd nebude riešiť to, či išlo o protiprávne konanie, lebo bude viazaný rozhodnutím úradu). Pripomíname však, že rozhodnutie Úradu samo osebe žalobcovi nezaručuje úspech pacienta v konaní. Uvedené je upravené v § 135 Občianskeho súdneho poriadku.


Rady na záver

Pre pacienta:

Zaujímajte sa teda o to, či bola pokuta udelená a to v akej výške.

Pre poskytovateľa:

V prípade, že Vám bola udelená pokuta, určite sa voči tomu odvolajte. Ak by ste neboli úspešní v odvolacom konaní, zvážte aj žalobu na súde v tzv. správnom súdnictve.

(Počet prečítaní: 3046)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame