mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Návrh na zmenu vyhlášky o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Mgr. Michal Novák   |   25.11.2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení sa v rámci legislatívneho procesu nachádza vo fáze medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom predloženej vyhlášky je poskytnúť možnosť vykonať zmeny v rámci Národného imunizačného programu Slovenskej republiky v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.

V súvislosti so zmenou očkovacej schémy proti osýpkam, mumspu a ružienke a pre lepšiu aplikovateľnosť v praxi sa navrhujú upraviť očkovacie postupy pre očkovanie vykonávané v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania.

Dôvodom navrhovanej úpravy je, okrem iného, zabezpečenia včasnosti očkovania a ochrany zdravia rizikovej skupiny populácie, ktorými sú deti do dvoch rokov života. Preto sa navrhuje spresnenie veku očkovania prvou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumspu a ružienke.

Bližšie podrobnosti o prebiehajúcom legislatívnom procese sa dozviete na tomto odkaze.