mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Môžem odovzdať zdravotnú dokumentáciu pacientovi v prípade odstúpenia od dohody?

Mgr. Miriam Tipánová   |   18.11.2019

V prípade, ak sa pacient rozhodne vymeniť svojho poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, a pacient odstúpi od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak samotný poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti je povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania. Túto zdravotnú dokumentáciu je povinný odovzdať novému poskytovateľovi, s ktorým pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na jednej strane povinnosť odovzdania zdravotnej dokumentácie leží na pleciach poskytovateľa, no na druhej strane zákon neupravuje, akým spôsobom je povinný poskytovateľ zabezpečiť jej odovzdanie. Preto je možné, aby sa lekár s pacientom dohodol, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá svojmu novému poskytovateľovi samotný pacient. V tomto prípade na mieste lekára treba byť opatrný, pretože on zodpovedá za odovzdanie zdravotnej dokumentácie nie pacient. Ak sa lekár s pacientom dohodne, že zdravotnú dokumentáciu odovzdá samotný pacient, tak odporúčame, aby lekár s pacientom uzavreli Príkaznú zmluvu.

Na základe tejto zmluvy sa pacient zaväzuje, že odovzdá zdravotnú dokumentáciu svojmu novému poskytovateľovi, ktorý je vymedzený v tejto zmluve bez toho, aby došlo k poškodeniu, zničeniu či strate zdravotnej dokumentácie.

V zmluve sú obsiahnuté povinnosti pre pacienta a zodpovednosť za škody v prípade straty, zničenia, či iného poškodenia zdravotnej dokumentácie pacientom. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že obsahom zdravotnej dokumentácie sú osobné údaje týkajúce sa zdravia, v zmluve je uvedený aj spôsob odovzdania zdravotnej dokumentácie.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 19 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu dokument zakúpiť za cenu 9 eur s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Príkazná zmluva

(Počet prečítaní: 1761)