mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Kupujete ambulanciu? Na toto si dajte pozor!

Mgr. Michal Novák   |   9.1.2020

Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu spoločníka. Viete na čo si dať pozor pri kúpe ambulantnej praxe? Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky? Kúpa ambulancie to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu ambulanciu venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Skontrolujte si hospodárske výsledky

Pred samotnou kúpou si poriadne preverte informácie o hospodárení ambulancie, o ktorú máte záujem. K takémuto prevereniu vám môže dopomôcť portál finstat.sk. Na tomto portáli okrem iného nájdete informácie o celkových tržbách, zisku ako aj o celkovej zadlženosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Taktiež pred tým ako pristúpite ku kúpe ambulancie a k samotnému podpisu zmluvy, vyžiadajte si informácie o počte pacientov.  Hodnota ambulancie sa totiž odzrkadľuje najmä v ľuďoch - pacientoch.

Pýtajte sa na náklady ambulancie

Vo všeobecnosti môžeme náklady ambulancie rozdeliť na fixné a variabilné. K fixným nákladom patrí nájom za priestory v ktorých je ambulancia situovaná. V tomto prípade rozhoduje, okrem iného, veľkosť priestorov a konkrétna lokalita, v ktorej sa ambulancia nachádza. Je nevyhnutné, aby priestory spĺňali minimálne požiadavky na materiálno – technické vybavenie (to by ale nemal byť problém, keďže v opačnom prípade by spoločnosti nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie).

V súvislosti s fixnými nákladmi je ďalej potrebné pýtať sa na náklady na údržbu, ako aj na personálne náklady. Tie sa môžu líšiť od regiónu k regiónu. Osobitne je potrebné dať si pozor na náklady za energie, ktorú spotrebúvajú prístroje, ktoré sú nevyhnutné k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. V prípade variabilných nákladov to môžu byť náklady spojené s povinnosťou, ktorú ukladá právny predpis. V praxi pôjde napríklad o výdavky na kontrolu technického stavu prístrojov ambulancie, ktoré v istých špecializačných odboroch môžu tvoriť nemalú sumu. Pozor najmä pri staršom vybavení, kedy môže byť oprava nákladnejšia a v konečnom dôsledku to môže viesť k nákladom na kúpu nového prístroja. Tieto všetky faktory je potrebné zohľadniť v kúpnej cene.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete bližšie informácie o tom, na aké nástrahy si dať pozor pri kúpe ambulancie a ako sa vyhnúť možným rizikám.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 5139)