mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Kontakt s pozitívnou osobou? Prehľadné pravidlá, ako dlho byť v karanténe

JUDr. Peter Gábrik   |   17.2.2021

Závažná pandemická situácia naďalej pretrváva a pravidlá zo strany štátu sa dynamicky menia. Najnovšie od 8. Februára 2021 nadobudla účinnosť nová vyhláška, ktorá nanovo definuje pravidlá karantény osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným. Vyhláška je napísaná zložitým právnickým jazykom, preto prinášame prehľadné vysvetlenie, ako dlho karanténa trvá, odkedy začína a kedy sa končí.

NAJPRV SI POVEDZME, KEDY MOŽNO HOVORIŤ O BLÍZKOM KONTAKTE

Karanténa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou sa musí dodržať, len ak bol kontakt úzky. O taký kontakt ide ak:

  • Boli osoby priamo vo fyzickom kontakte (objatie, dotyk, bozk a pod.)
  • Boli od seba vo vzdialenosti menej ako 2 metre a dlhšie ako 15 min. hoci aj vonku
  • Boli v interiéri spolu dlhšie ako 15 min, hoci aj ďalej ako 2 metre
  • Cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 min.
  • Boli v interiéri kratšie ako 15 min, alebo vonku viac ako 2 metre a menej ako 15 min, ale nemali obaja prekryté dýchacie cesty a pozitívna osoba kašľala, kýchala alebo inak šírila kvapôčky.

Karanténa v domácom prostredí sa nariaďuje teda osobe, ktorá bola vo vyššie uvedenom úzkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na koronavírus, ak tento kontakt bol dva dni pred testovaním pozitívnej osoby, až do skončenia jej izolácie. Teda v tomto smere neplatí, že sa kontakt ráta až od momentu, keď pozitívnej osobe prišiel výsledok testu, ale ešte dva dni pred tým, ako na test išla (nakoľko výsledok RT-PCR testu môže prísť aj po 96 hod. od odberu vzorky, potom sa môže jednať o kontakty až spred 6 dní do doručenia výsledku testu).

Uvedené pravidlá karantény sa nevzťahujú na osobu, ktorá prekonala COVID19 v posledných troch mesiacoch.

Príklad kontaktu s pozitívnou osobou

Karanténa začína:

Od momentu, kedy sa osoba dozvie, že bola v poslednom kontakte s pozitívne testovanou osobou. 

Ak osoby trvalo žijú v spoločnej domácnosti, za posledný deň kontaktu s pozitívnou sa považuje

  • 5. deň odkedy sa prejavili klinické príznaky ochorenia u pozitívne testovanej osoby zo spoločnej domácnosti, teda ak klinické príznaky začali napr. až na 7. deň od doručenia výsledku testu pozitívnej osoby, potom o 5 dní začína karanténa pre blízku osobu,
  • ak blízka osoba nemala žiadne klinické príznaky, ale bola pozitívne testovaná, potom sa karanténa začína 5. deň od odberu vzorky takejto blízkej osoby v jednej domácnosti – bez ohľadu na to, kedy jej prišiel výsledok (hoci vyhláška na tomto mieste je gramaticky zmätočne napísaná).

Príklady:

1. Ak sa osoba dozvie v deň doručenia pozitívneho výsledku testu inej osobe o tom, že bola v kontakte s takou osobou napr. dva dni pred tým, než jej prišiel výsledok, teda napr. v deň, keď išla na odber, potom musí ísť blízky kontakt do karantény okamžite.

2. Ak sa osoba dozvie v deň doručenia pozitívneho výsledku testu inej osobe o tom, že bola v kontakte s takou osobou napr.  tri dni pred tým, čo osoba išla na odber vzorky, potom nemusí ísť do karantény.

3. Ak bol kontakt s pozitívnou osobou po doručení pozitívneho výsledku testu, potom samozrejme je tiež povinná karanténa. K takým kontaktom po vedomosti, že osoba bola pozitívne testovaná, by však už nemalo dochádzať z dôvodu povinnej izolácie pozitívne testovanej osoby.

Osoby v jednej domácnosti:

4. Blízka osoba bola pozitívne testovaná, a má klinické príznaky. Tie jej začnú na 7. deň od doručenia výsledku testu. Osoba s ňou žijúca v jednej domácnosti musí byť v karanténe počas celej doby izolácie pozitívnej osoby a naviac jej na 12. deň od doručenia pozitívneho výsledku blízkej osobe (teda 5 dní od výskytu klinických príznakov)  začína plynúť vlastná karanténa ďalších 14 dní podľa pravidiel nižšie.

5. Blízka osoba bola pozitívne testovaná, a nemá klinické príznaky. Osoba s ňou žijúca v jednej domácnosti musí byť v karanténe počas celej doby izolácie pozitívnej osoby a naviac jej začína plynúť vlastná karanténa ďalších 14 dní (podľa pravidiel nižšie), so začiatkom na 5. deň od odberu vzorky pozitívne testovanej blízkej osobe.

Karanténa končí:

a) ak sa u osoby v karanténe neprejavujú žiadne klinické príznaky

  • ak bola osoba v karanténe na test na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou, a jej výsledok je negatívny, uplynutím 14. dňa sa karanténa končí.
  • ak osoba nebola na test, potom sa karanténa končí aj tak 14. deň od kontaktu s pozitívnou osobou.

b) ak sa u osoby v karanténe prejavili klinické príznaky

  • o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár, teda končí individuálne po posúdení spôsobilosti opustiť karanténu lekárom.

ZÁVER

Aké opatrenia dodržiavať počas karantény sú už známe – nestretávať sa s inými osobami, zdržiavať sa v mieste karantény, dodržiavať hygienu, informovať o karanténe svojho všeobecného lekára a ak lekár určí, ísť na test.

Osoba v karanténe môže opustiť miesto karantény len v prípade nevyhnutnej potreby obstarania životne dôležitých potrieb, ak ich nevie zabezpečiť inak, potom môže ísť na testovanie, navštíviť lekára v prípade potreby a za istých okolností ísť na pohreb.

Karanténa sa vzťahuje aj na maloleté osoby, teda osoby do 18 rokov. Za jej dodržiavanie zodpovedá zákonný zástupca.

Ako je zrejmé, pravidlá sú pomerne zložité aj po prepise z právnickej reči. Veríme, že orientácii napomôžu príklady a grafické znázornenia v tomto článku. 

(Počet prečítaní: 2242)