mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Ďalšia dovolenka alebo finančný príspevok od zamestnávateľa za očkovanie proti COVID-19? Možno čoskoro áno

Mgr. Lenka Kavarniková   |   30.9.2021

Do parlamentu bol predložený poslanecký návrh novely Zákonníka práce, ktorý upravuje možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi ďalšiu dovolenku z dôvodu toho, že absolvoval kompletné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Navrhované legislatívne zmeny zahŕňajú aj možnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi za absolvovanie očkovania proti COVID-19 jednorazový finančný príspevok.

ĎALŠIA DOVOLENKA ZA ABSOLVOVANÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19

V rámci návrhu novely Zákonníka práce sa navrhuje umožniť zamestnávateľom poskytnúť okrem rozsahu dohodnutej dovolenky, na ktorú má zamestnanec zákonný nárok, ďalšiu dovolenku. To by malo byť spojené ale len s absolvovaním kompletného očkovania proti COVID-19 (jedna dávka v prípade jednodávkovej vakcíny a dve dávky v prípade dvojdávkovej vakcíny). Ďalšia dovolenku by mala byť v rozsahu najmenej 1 deň a najviac 5 dní. Aby sa zabezpečil rovnaký prístup ku všetkým zaočkovaným zamestnancom, ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť ďalšiu dovolenku, podmienky majú byť určené rovnako pre všetkých zaočkovaných zamestnancov.

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZA OČKOVANIE PROTI COVID-19

Okrem možnosti poskytnutia ďalšej dovolenky by malo byť zamestnávateľovi umožnené poskytnúť zamestnancovi jednorazový finančný príspevok, ak absolvuje kompletné očkovanie proti COVID-19. Navrhuje sa určenie maximálnej sumy takéhoto príspevku, a to vo výške najviac 275 eur.

Či všetky tieto benefity budú aj skutočnosťou ukáže až výsledok legislatívneho procesu v parlamente. Priebeh legislatívneho procesu budeme naďalej sledovať a budeme Vás o jeho výsledku informovať.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k navrhovanej novele Zákonníka práce a k legislatívnemu procesu nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8370

(Počet prečítaní: 715)