mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Biologická liečba

Tento dokument môže byť užitočný najmä pre gastroenterologickú, neurologickú a reumatologickú ambulanciu. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o biologickej liečbe, podáva informácie o dôvodoch podávania biologickej liečby, spôsoboch podávania biologickej liečby, starostlivosti pred a počas podávania biologickej liečby, kontraindikáciach pre podávanie biologickej liečby, možných rizikách a alternatívach biologickej liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania biologickej liečby. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  16.7.2019
 • Dátum revízie:
  16.7.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  gastroenterologická ambulancia, neurologická ambulancia, reumatologická ambulancia
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 49 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH