mediPRÁVNIK.sk

Čo musí mať ambulancia uvedené na prístupnom a viditeľnom mieste?

Mgr. Miriam Tipánová  3.7.2019

Zo zákona poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré je povinný poskytovateľ splniť, inak mu môže byť uložená pokuta zo strany príslušného samosprávneho kraja. V článku sme sa zamerali na to, čo by mal mať poskytovateľ uvedené na viditeľnom mieste napríklad v čakárni, či na dverách ambulancie.

Okrem iných dôležitých povinností (ako napríklad poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť, či povinnosť bezodkladne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia )poskytovateľ je povinný dodržiavať aj povinnosť iného charakteru. Ide napríklad o povinnosti, ktoré sa týkajú materiálno- technického a personálneho vybavenia ambulancie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete o tom, čo by mala mať ambulancia uvedené na viditeľnom mieste a o uložení možnej sankcie za nedodržanie konkrétnych povinností určené ambulancii. Taktiež o výšky pokuty, ktoré môže uložiť poskytovateľovi ministerstvo zdravotníctva SR.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame