mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Podcast 179 - Čím dôslednejšie vedenie zdravotnej dokumentácie, tým lepšia argumentácia.

redakcia mediPRÁVNIK   |   19.6.2023

Kontrola zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa týka najmä zdravotnej dokumentácie. Z toho môže zistiť, či bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť lege artis. Ostatnými skutočnosťami, ako napríklad argumentáciou lekára alebo zdravotnej sestry sa úrad zaoberá len doplňujúco. Ak sa chcete dozvedieť, ako prebieha kontrola a prečo by sa lekári nemali spoliehať na to, že ak sa prípad dostane pred súd, tak si to obhája, vypočujte si dnešný podcast. Povieme vám aj o tom, že prečo je dôležité mať podpísané odmietnutie ošetrenia alebo nejakého výkonu zo strany pacienta a čo robiť, ak to odmieta podpísať. Túto tému aj s príkladom z praxe si rozoberieme s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie.

Vypočujte si podcast
Kontrola zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa týka najmä zdravotnej dokumentácie. Z toho môže zistiť, či bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť lege artis. Ostatnými skutočnosťami, ako napríklad argumentáciou lekára...
19.6.2023