mediPRÁVNIK chráni už 1956 ambulancií a lekární.

Podcast 136 - Návod na to, ako postupovať pri sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie pacientovi.

redakcia mediPRÁVNIK   |   15.8.2022

Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie často zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zvlášť v súčasnosti, kedy je vedená v elektronickej i v klasickej „papierovej“ podobe. Základným právnym predpisom týkajúcim sa sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je zákon o zdravotnej starostlivosti. O spomenutom zákone i podrobnostiach súvisiacich so sprístupňovaním zdravotnej dokumentácie budeme v dnešnom podcaste hovoriť s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám, ako máte postupovať, ak sa na vás obráti pacient so žiadosťou o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie a čo robiť, ak ide o inú osobu ako pacienta.

Vypočujte si podcast
Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie často zaujíma poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zvlášť v súčasnosti, kedy je vedená v elektronickej i v klasickej „papierovej“ podobe. Základným právnym predpisom týkajúcim sa sprístupňovania údajov zo...
15.8.2022

(Počet prečítaní: 547)