mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Odporúčania pre lekárov ohľadne informovaných súhlasov

Mgr. Miriam Tipánová   |   10.2.2020

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no udelenie informovaného súhlasu zo strany pacienta je nevyhnutné pri každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti (okrem prípadov, ktoré sú presne vymedzené v zákone) a to bez ohľadu nato, o aký druh zdravotnej starostlivosti v danom prípade ide. Pri tejto problematike sa v praxi môžu vyskytnúť viacero situácií, na ktoré máme riešenia.

V prípade, ak máte záujem o informované súhlasy pre vašu ambulanciu, pokojne sa nám ozvite na tel. č. 0948 075 965 alebo mailom na podpora@medipravnik.sk

Čo je informovaný súhlas?

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ide o súhlas, ktorý musí zdravotnícky pracovník preukázať a ktorému predchádzalo poučenie podľa zákona č. 576/2004 Z. z.

Pri informovanom súhlase nie je správne, ak sa zdravotnícky pracovník sústredí len na podpis pacienta, či slovného udelenia súhlasu, pretože netreba zabúdať že súhlas pacienta je informovaný. A práve preto pred udelením súhlasu nemôže chýbať riadne poučenie pacienta.

V podstate informovaný súhlas sa skladá z:

a) poučenia pacienta zo strany zdravotníckeho pracovníka,

b) udelenie/neudelenie súhlasu ako prejav vôle pacienta.

Z toho vyplýva, že zdravotnícky pracovník je povinný najprv pacienta riadne poučiť a až následne na základe poučenia pacient udelí alebo neudelí súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Ak by pacient dal lekárovi súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, no lekár by pacienta riadne nepoučil, tak lekára samotný súhlas, ktorý získal od pacienta nechráni. Preto je veľmi dôležité aby zdravotnícky pracovníci poučenie pacienta nebrali na ľahkú váhu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč exclusive sa dozviete, v akom rozsahu lekár musí pacienta poučiť, aké má pacient práva, ako má lekár postupovať v prípade, ak pacient svoje práva využije, v ktorých prípadoch je potrebné, aby informovaný súhlas bol v písomnej podobe.  Taktiež sa dočítate, aké situácie môžu nastať pri udelení/neudelení informovaného súhlasu a ako je v danom prípade potrebné postupovať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1311)