mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Obchodný zákonník umožňuje založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom. Môže byť takto založená ambulancia/lekáreň?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   9.2.2023

Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu viacerých dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť bola zapísaná do živnostenského a obchodného registra a mohla tak riadne fungovať. Viete si predstaviť, že by ste si spoločenskú zmluvu vytvorili iba jednoduchým vypísaním jej vzoru? Takýto zjednodušený postup pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prináša s účinnosťou od 1. februára Obchodný zákonník (z. č. 513/1991 Zb.). Môže byť takýmto zjednodušeným spôsobom založená obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje ambulanciu, či lekáreň? Poďme sa spolu na to pozrieť.

MOŽNOSŤ ZJEDNODUŠENÉHO ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI
 
S účinnosťou od 1. februára 2023 došlo k novelizácii Obchodného zákonníka, ktorá umožnila založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom. Takýto spôsob založenia spoločnosti predstavuje akúsi nadstavbu k doterajšej zákonnej úprave. Vždy je tak možné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným aj „klasickým“ postupom, ktorý platil pred účinnosťou novely Obchodného zákonníka umožňujúcej zjednodušené založenie spoločnosti. Novela Obchodného zákonníka však stanovila určité podmienky, ktoré je nevyhnutné pre založenie spoločnosti zjednodušeným spôsobom splniť.
 
V prípade vzniku obchodných spoločností, ktorých predmetom podnikania bude poskytovanie zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, sa proces realizuje tak, že najprv dôjde k zápisu novozaloženej spoločnosti do Živnostenského registra SR a Obchodného registra SR. Až následne na to si novovzniknutá obchodná spoločnosť vybaví všetky potrebné povolenia na prevádzkovanie ambulancie/lekárne, ktoré sa zapíše do Obchodného registra SR.
 
Právna úprava podľa nášho názoru priamo nevylučuje, aby ambulancie/lekárne využili pre založenie obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej ambulanciu/lekáreň možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným takýmto zjednodušeným spôsobom a následne si po jej založení vybavili všetky príslušné povolenia na prevádzkovanie ambulancie/lekárne už priamo na takto „rýchlo založenú“ obchodnú spoločnosť. Čo si o tom myslí registrový súd, ktorý má založenie spoločností zjednodušeným spôsobom na starosti?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké zákonné podmienky platia pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Dozviete sa aj to, či aj ambulancia/lekáreň si môže takýmto spôsobom založiť spoločnosť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 458)