mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Núdzový stav platí už aj pre ambulancie!

Mgr. Michal Novák   |   20.4.2020

Dňa 15. marca 2020 vláda vyhlásila núdzový stavu na všetky štátne nemocnie, avšak neskôr ho rozšírila aj na tie súkromné. S účinnosťou od 18. apríla 2020 sa vyhlásenie núdzového stavu rozšírilo aj na ambulancie. Núdzový stav platí ako pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecných, tak aj pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

NA KOHO SA AKTUÁLNE VZŤAHUJE NÚDZOVÝ STAV?

Vyhlásenie núdzového stavu sa aktuálne (20.04.2020) týka ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ambulancií dopravnej zdravotnej služby, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Núdzový stav sa taktiež vzťahuje aj na pobytové zariadenia sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a všeobecné a špecializované ambulancie.

ČO ZNAMENÁ PRACOVNÁ POVINNOSŤ PRE AMBULANCIE?

Táto povinnosť pre ambulancie znamená, že zamestnancom poskytovateľa ambulantnej starostlivosti môže byť uložená pracovná povinnosť. Pod tým si môžeme predstaviť napríklad to, že zamestnancovi ambulancie môže byť, zo strany jeho zamestnávateľa, nariadený výkon inej práce, akú ma špecifikovanú v pracovnej zmluve. Taktiež môže byť zamestnancovi nariadené, aby vykonával prácu (tú ktorú má uvedenú v pracovnej zmluve alebo aj iný druh práce) v inom mieste výkonu práce ako je uvedené v pracovnej zmluve. Takýmto opatrením sa ma zabezpečiť dostatok personálu na miestach kde si to bude situácia vyžadovať.

Napríklad, ak zamestnanec ambulancie vykonáva svoju prácu v Košiciach na pozícii sestry v ambulancii plastickej chirurgie, môže ho zamestnávateľ vyslať pomáhať do nemocnice v Michalovciach, kde bude napríklad asistovať pri odoberaní vzoriek pacientom podozrivých na ochorenie COVID-19.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, či sa pracovná povinnosť vzťahuje aj na osoby, ktoré v ambulancii pôsobia na základe iného ako pracovného pomeru a aké povinnosti a obmedzenia musí ambulancia dodržať vo vzťahu k svojim zamestnancom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1453)