mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Nový dokument pre ambulancie - Informovaný súhlas pacienta týkajúci sa antikoagulačnej liečby NOAK

Miriam Tipánová   |   18.3.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Písomné poučenie a Informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba NOAK.

Tento dokument môže byť užitočný najmä pre interné, kardiologické, cievne a hematologické ambulancie. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanej antikoagulačnej liečbe NOAK, podáva informácie čo je antikoagulačná liečba, trombóza a embólia, dôvode a spôsobe podávania NOAK, výhodách oproti liečbe Warfarinom, starostlivosti počas podávania NOAK, kontraindikáciach a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia  liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 49 € s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu  dokument zakúpiť za cenu 19 € s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Písomné poučenie a Informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba NOAK

(Počet prečítaní: 978)