mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Lekári, v prípade trestného konania oslovte advokáta už na začiatku

Mgr. Ján Pavlík   |   9.8.2019

Trestné konanie môže vzhľadom na svoju povahu predstavovať pre jeho účastníkov mimoriadne stresujúci proces. Proces trestného konania  sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré upravujú presné postupy, ako aj práva a povinnosti účastníkov takéhoto konania. Lekári sú subjektom, ktorý je v rámci výkonu svojej činnosti častokrát v trestnom zákone postihovaný prísnejšou trestnou sadzbou za porušenie povinností pri plnení svojich úloh v rámci zamestnania. Advokát je osobou, ktorú by mali lekári kontaktovať ešte predtým, ako sa dostavia na výsluch pred orgán činný v trestnom konaní v pozícii podozrivého. Prečo je to dôležité, a aké následky s tým môžu byť spojené si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Primárnou úlohou trestného práva je poskytovať ochranu spoločenským záujmom, ktoré nájdeme vymedzené v Trestnom zákone. Jedným z najpodstatnejších spoločenských záujmov je nepochybne ochrana života a zdravia. To, že ide o jeden z najpodstatnejších záujmov podčiarkuje aj skutočnosť, že v rámci členenia trestného zákona zákonodarca, ako prvé vymedzil trestné činy proti životu a zdraviu.

Porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania

Lekári sú subjektom, ktorého hlavný predmet vykonávanej činnosti je orientovaný práve na tento chránený spoločenský záujem – život a zdravie. To vytvára prienik v tom, že lekári v rámci výkonu svojho zamestnania môžu byť často zo strany pacientov konfrontovaní s tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im ukladá zákon. Takéto konfrontácie často končia tým, že pacienti podávajú na zdravotnícke zariadenia, respektíve na konkrétnych lekárov trestné oznámenia. Ak sa v rámci trestného konania preukáže, že lekár porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, môže to v terminológii trestného práva znamenať naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov závažnejším spôsobom konania, za čo samozrejme zákon ukladá prísnejšie sankcie.

Závažnejší spôsob konania podľa Trestného zákona: „porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona".

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké dôsledky spôsobuje strata bezúhonnosti v prípade právoplatného dosúdenia lekára v trestnom konaní a prečo je kľúčovým vyhľadať pomoc advokáta už na začiatku trestného konania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1365)