Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Aj jediná platba v hotovosti pre ambulanciu znamená povinnosť evidencie v systéme eKasa

Mgr. Ján Pavlík  7.8.2019

Elektronická evidencia tržieb prostredníctvom systému eKasa je stále aktuálnou témou, ktorú sme sa vám už niekoľkokrát v našich článkoch pokúsili priblížiť. V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na aktuálny stav súvisiaci so zavádzanými zmenami v ambulanciách, ako aj to, či povinnosti elektronickej evidencie tržieb v systéme eKasa sa týkajú Vašej ambulancie. V neposlednom rade sa vám pokúsime priblížiť, čo všetko je ambulancia povinná evidovať v systéme eKasa a naopak, ktoré tržby nepodliehajú elektronickej evidencii tržieb.

Ambulanciám od 1. júla 2019 vznikla povinnosť evidovať prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť prostredníctvom eKasy klient a to buď:

  • on-line registračnou pokladnicou
  • virtuálnou registračnou pokladnicou.

Parlament následne prijal novelu zákona, ktorá stanovila upustenie od uloženia sankcií za dodržania určitých podmienok.  Na základe tejto novely, daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice podnikateľovi (v našom prípade ambulancii), ktorý používa elektronickú registračnú pokladnicu (elektronické pokladne používane doteraz), ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do 30. júna 2019 (bližšie rozobrané v článku: Odklad sankcií pri e-kase neznamená možnosť ignorovať povinnosti).

Aktuálne v ambulanciách je tak na základe vyššie uvedeného možné pozorovať tieto scenáre, ktoré sa týkajú elektronickej evidencie tržieb:

1. Ambulancie, ktoré sa rozhodli evidovať tržby v systéme eKasa prostredníctvom online registračnej pokladnice, si tieto nové pokladnice už zaobstarali alebo upravili svoje pôvodné elektronické registračné pokladnice na online registračné pokladnice a v súčasnosti už evidujú tržby v systéme eKasa,

2. Ambulancie, ktoré si ponechali svoje doterajšie elektronické registračné pokladnice, ktoré si prostredníctvom dodávateľa pokladníc dali upraviť na online registračné pokladnice, respektíve si objednali nové online registračné pokladnice, avšak zo strany dodávateľa im zatiaľ neboli pokladnice upravené alebo dodané, evidujú tržby ako doteraz, čiže prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (najdlhšie do konca tohto roka),

3. Ambulancie, ktoré sa rozhodli pre elektronickú evidenciu tržieb v systéme eKasa prostredníctvom virtuálnej registračnej sa schválený odklad ukladania sankcií netýka a v súčasnosti tak majú povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa.

Z popísaných scenárov je zrejme, že evidencia tržieb v systéme eKasa sa už stala každodennou činnosťou v tých ambulanciách, ktoré sa rozhodli pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice, ktorú im už dodávateľ zabezpečil. Zvyšné ambulancie budú musieť na tento režim nabehnúť najneskôr do konca tohto roka.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké tržby je potrebné evidovať v systéme eKasa, aké tržby nie je potrebné evidovať prostredníctvom online registračnej pokladnice ani virtuálnej registračnej pokladnice a kedy sa na ambulanciu nebudú vzťahovať povinnosti súvisiace s elektronickou evidenciou tržieb.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 307)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame