mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - lekáreň

Ak Vaša lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť vo forme právnickej osoby, od 1. novembra 2018 máte povinnosť vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Uvedený dokument obsahuje podrobný postup pre splnenie Vašej povinnosti zápisu, ako aj potrebné súvisiace prílohy, ktoré zahŕňajú plnomocenstvo a vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod. Zakúpením tohto dokumentu, vykonaním jednoduchých krokov opísaných v postupe, advokátska kancelária h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., vykoná zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra za Vás. Cena dokumentu je konečná a zahŕňa v sebe príslušný zápis údajov do obchodného registra advokátskou kanceláriou. Viac informácií, týkajúcich sa tejto povinnosti nájdete v článku: https://www.medipravnik.sk/clanky/od-novembra-pribudne-nova-povinnost-zapisu-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-371/
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  1.7.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 96 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 10 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 86 € s DPH