mediPRÁVNIK.sk

Aké zmeny prinieslo nové metodické usmernenie týkajúce sa prehliadok mŕtvych? - 2. časť

Jana Bajužík Böszörményi  26.10.2018

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal nové metodické usmernenie k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela č. 01/1/2018 (ďalej ako „metodické usmernenie“), ktoré je účinné od 20. septembra 2018, a ktoré nahradilo metodické usmernenie z júla 2018. V prvej časti sme sa zamerali na základné zmeny, ktoré v rámci systému prehliadok mŕtvych nastali. V tomto pokračovaní si povieme, aké „druhy“ lekárov môžu obhliadať mŕtveho, ako sa mení odmeňovanie lekárov za obhliadku mŕtveho tela a aké pokuty v súvislosti s prehliadkou lekárovi hrozia.

Ktorí lekári môžu obhliadať mŕtve telo?

Nové metodické usmernenie obsahuje vymedzenie pojmu „prehliadajúci lekár“. Takýmto lekárom je lekár:

  • ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
  • poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,/špecializovanej ambulantnej starostlivosti ,ktorý je uvedený v rozpise ÚDZS,
  • poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
  • organizátor, ktorý poskytoval pevnú ambulantnú pohotovostnú službu formou návštevnej služby,
  • ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie.

Pozor, lekár dostane za prehliadku viac

Večným problémom prehliadok bolo ich finančné ohodnotenie, ktoré bolo naozaj nedostačujúce. Nové metodické usmernenie sa dotklo aj tejto stránky prehliadok, a zvýšilo odmenu za výkon prehliadky. Pôvodne táto suma bola vo výške 9,80 EUR, a za prehliadku mimo zdravotníckeho zariadenia sa vyplácalo 13 EUR. Právny predpis však neurčoval pevnú sumu za vlastnú dopravu lekára na miesto prehliadky tela a späť.

Po novom bude systém úhrad nastavený nasledovne:

a. ÚDZS vyplatí 25 eur:

  • prehliadajúcemu lekárovi (t.j. lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zamestnanec ÚDZS alebo lekár, ktorý nie je poskytovateľom a ktorí majú vydané oprávnenie na vykonanie prehliadok) za prehliadku tela mimo zdravotníckeho zariadenia,
  • lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti a lekárovi poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti za prehliadku tela mimo zdravotníckeho zariadenia,
  • poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
  • organizátorovi úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela, ktorý poskytoval pevnú ambulantnú pohotovostnú službu formou návštevnej služby.

 b. ÚDZS vyplatí 10 eur:

  • prehliadajúcemu lekárovi poskytovateľa prevádzkujúceho zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v tomto zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Avšak to nie je všetko – tí lekári, ktorí sú v čase vykonania prehliadky platiteľmi DPH, si uvedenú sumu navýšia o DPH, čo znamená, že v prípade, ak je lekár/poskytovateľ platiteľom DPH, dostane 30 EUR, a v prípade lekára poskytovateľa ústavnej starostlivosti 12 eur.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame