Vitajte na stránke ambulancie Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o. (MUDr. Pavol Žuffa)

Pediatrická ambulancia

Vaša bezpečnosť a spokojnosť sú našou prioritou

Oboznámte sa s pravidlami, ktoré dodržiavame v ambulancii, aby Vaša návšteva prebehla bez akýchkoľvek komplikácii.

Identifikácia pacienta

Pred návštevou si pripravte kartu poistenca alebo občiansky preukaz, aby sme Vás mohli spoľahlivo identifikovať a predísť tak riziku zámeny pacientov.

Práva pacienta

Dôvera, úcta, odbornosť a rešpekt voči Vám a Vášmu súkromiu sú hlavné princípy vzťahu lekára a pacienta. Robíme maximum preto, aby sme tieto práva napĺňali.

Ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme tak, ako s má. Spracúvame ich iba v rozsahu nevyhnutnom pre procesy spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Kto zaplatí za poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

Ak ste poistencom niektorej z našich zmluvných poisťovní uvdených nižšie, zdravotnú starostlivosť v zákonnom rozsahu uhradí zdravotná poisťovňa. Ak ste dlžníkom na poistnom, platíte za zdravotnú starostlivosť priamo Vy (okrem neodkladnej zdravotnej starostlivosti). Pacient platí aj za služby, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.

Zmluvné poisťovne

Naša ambulancia je zmluvným partnerom nasledujúcich zdravotných poisťovní:

Cenník výkonov v ambulancii

Pozrite si ponuku našich služieb. Pri každej platbe Vám vydáme príslušný účtovný doklad

Zoznámte sa s personálom našej ambulancie

  • MUDr. Pavol Žuffa /lekár
  • Monika Ružičková /sestra

Nespokojnosť či nejasnosti? Dajte nám o tom vedieť!

Neváhajte nás kontaktovať v prípade problému, nejasnosti či nespokojnosti s našimi službami. Pravidelne vyhodnocujeme spätné väzby od našich pacientov a na základe nich sa snažíme neustále zlepšovať. Budeme preto radi, ak nám aj Vy po návšteve našej ambulancie zanecháte spätnú väzbu prostredníctvom online formulára.

Ste pacient? Tu je zoznam Vašich práv

Pre hľadanie správneho balansu vo vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom je nevyhnutné rešpektovať ako práva pacienta, tak aj práva zdravotníckeho pracovníka.

Chcete poznať pacientske práva detailnejšie?

Ako pacient máte právo na:

ochranu života a zdravia • humánny a etický prístup zdravotníckeho pracovníka • slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti • nebyť diskriminovaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti • ochranu súkromia a Vašej dôstojnosti • získať informácie o svojom zdravotnom stave a oboznamovať sa s Vašou zdravotnou dokumentáciou • byť zo strany zdravotníckeho pracovníka zrozumiteľne poučený o účele, možnostiach a rizikách navrhovanej zdravotnej starostlivosti, ale súčasne aj právo poučenie odmietnuť, rozhodovať o svojom osude - teda o tom, či súhlasíte/nesúhlasíte s poskytnutím zdravotnej starostlivosti • zachovanie mlčanlivosti o všetkom o čom sme sa o Vás dozvedeli • zmiernenie utrpenia • vyjadriť svoj názor a sťažovať sa na nesprávny postup zdravotníckeho pracovníka • na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo na:

ochranu a zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov • žiadať informácie o rozsahu a účele spracúvania osobných údajov • opravu a vymazanie osobných údajov • obmedzenie spracúvania osobných údajov • presun osobných údajov • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

Spôsob a rozsah realizovania pacientskych práv závisí od toho, v akej situácii sa pacient nachádza a spracúvanie osobných údajov aj od toho, na akom právnom základe osobné spracúvame.

Vaše osobné veci nenechávajte bez dozoru

Príležitosť robí zlodeja

Občas sa aj u nás vyskytnú nezbedníci, ktorí si vedome či nevedome privlastňujú cudzie veci. Preto Vás prosíme, aby ste si svoje osobné veci nenechávali v čakárni bez dozoru, ale vzali si ich so sebou do ošetrovne, kde Vám sestra poskytne miesto na ich uloženie.

Ak by ste si v čakárni alebo v ošetrovni niečo zabudli, alebo sa niečo predsa len stratilo, ihneď ako to zistíte nás kontaktujte, najlepšie e-mailom alebo osobne.

Vaša zdravotná dokumentácia

Ako požiadať o výpis či sprístupnenie Vašej zdravotnej dokumentácie?

O výpis zo zdravotnej dokumentácie je potrebné žiadať písomne. Pokiaľ máte záujem, aby sme Vám sprístupnili Vašu zdravotnú dokumentáciu, postupujte podobne - napíšte nám žiadosť písomne (minimálne emailom).

Otázky a odpovede o zdravotnej dokumentácii

Zaujíma Vás, čo všetko môže pacient robiť so svojou zdravotnou dokumentáciou? V akej forme sa vedie a čo všetko sa do nej zapisuje? Kto každý do nej môže nahliadať? Odpovede na všetky tieto ale aj ďalšie otázky spojené so zdravotnou dokumentáciou nájdete v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na portáli ambulancia.online. Stačí kliknúť na tlačidlo nižšie.

Radi Vás ošetríme počas našich ordinačných hodín

Pondelok

7:00 - 8:00

odbery

8:00 - 12:00

ošetrenia

12:00 - 15:00

prevencie a administratívna činnosť

Utorok

7:00 - 8:00

odbery

8:00 - 12:00

ošetrenia

12:00 - 15:00

prevencie a administratívna činnosť

Streda

7:00 - 8:00

odbery

8:00 - 12:00

ošetrenia

12:00 - 16:00

prevencie a administratívna činnosť

Štvrtok

7:00 - 8:00

odbery

8:00 - 12:00

ošetrenia

12:00 - 15:00

prevencie a administratívna činnosť

Piatok

7:00 - 8:00

odbery

8:00 - 12:00

ošetrenia

12:00 - 14:00

prevencie a administratívna činnosť

Sobota

neordinujeme

Nedeľa

neordinujeme

Na vyšetrenie sa môžete objednať takto

Objednajte sa emailom

Napíšte nám email, v ktorom uvediete Vami preferovaný čas ošetrenia a Vaše telefónne číslo. Počkajte na našu odpoveď.

Objednajte sa telefonicky

Zavolajte nám do ambulancie. Ak práve vyšetrujeme pacienta, je možné, že Vám telefón nebudeme dvíhať. Vyskúšajte sa ozvať o pár minút.

0042137/6564470

Dokumenty pre pacientov našej ambulancie

Dokumenty ambulancie sú určené pre potrebu našich pacientov. Pre získanie prístupu k ľubovoľnému dokumentu je preto potrebné zadať Vaše meno, priezvisko a email. Dokument Vám následne zašleme na uvedenú emailovú adresu.

Podanie lieku - injekčne, ústami alebo cez konečník

Ambulantná infúzna liečba

Nastreľovanie náušníc

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti tetanu a záškrtu

Očkovanie dieťaťa - vakcinácia

Odber biologického materiálu

Odber kapilárnej krvi na stanovenie CRP

Odber krvi na HIV

Odber žilovej krvi

Preventívna prehliadka detí a dorastu

Poučenie o potrebe hospitalizácie

Poučenie o potrebe odborného vyšetrenia

Poučenie o správnej výžive dieťaťa

Všeobecné zmluvné podmienky - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Podpisový hárok pacienta - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Informácie pre pacientov v súvislosti s ochranou osobných údajov - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Politika informačnej bezpečnosti - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Cenník - MUDr. Pavol Žuffa s.r.o.

Máme pre Vás niečo dôležité...

Zastupovanie dňa 16.1.2024

Zverejnené 14.1.2024

Vážení pacienti,
touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v utorok 16.1.2024 nás bude zastupovať pani doktorka MUDr. Dagmar Tencerová v Mojmírovciach - Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, PEDJAN, s.r.o., IČO: 50856383, adresou: Námestie Sv. Ladislava 927/13, 95115 Mojmírovce.

Zanechajte nám Vašu spätnú väzbu

Boli ste na vyšetrení v našej ambulancii? Budeme radi, ak nám zanecháte spätnú väzbu. Vaše hodnotenie ostane anonymné. Nemusíte zadávať meno ani žiadne iné identifikačné údaje. Neváhajte nás kontaktovať ani v prípade problému, nejasnosti či nespokojnosti s našimi službami.

Vaše hodnotenie je anonymné

Nemusíte zadávať Vaše meno ani žiadne iné identifikačné údaje. Ak by ste ich však predsa chceli uviesť, kliknite na “Pridať moje údaje”.

Ako hodnotíte Vašu návštevu?

Sú vaše dojmy pozitívne, neutrálne alebo negatívne? Zvoľte jednu z troch možností.


Čo sa Vám páčilo? Čo by bolo treba vylepšiť?

Je dôležité, aby ste uviedli aj Váš konkrétny názor. Pomôžete tak zlepšovať naše služby. Stručne opíšte, čo sa Vám pri návšteve ambulancie páčilo, alebo, naopak, čo Vám prekážalo.


Nula plus deväť   =

Kontrola, či formulár vypĺňa človek. Zadajte výsledok číslom (napr. 10).

Ďakujeme za Váš názor

Vaša spätná väzba bola úspešne doručená do nášho systému hodnotenia spätnej väzby pacientov. Budeme sa ňou zaoberať.

Dovoľujeme si Vás informovať, že k spätným väzbám zvyčajne nezasielame naše stanovisko. Ak s nami chcete svoju skúsenosť prediskutovať, kontaktujte nás osobne. Ďakujeme!