Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Poplatok za objednanie pacienta: Sankcie hrozia už aj sprostredkovateľom!

Jana Böszörményiová 24.10.2017

Tento mesiac došlo ku schváleniu návrhu novely zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorou sa mení hneď niekoľko zákonov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedným z „menených“ zákonov je zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V tomto príspevku sa budeme zaoberať témou objednávania pacientov. Pred pár dňami návrh novely podpísal aj prezident, čo znamená zakončenie legislatívneho procesu a jeho „istú“ účinnosť od 1. novembra 2017.

Ako to je (a bolo) s objednávaním pacientov?

Pred pár rokmi sa pacienti mohli objednať na konkrétny termín ku lekárovi, no nebolo to zadarmo. Lekári boli vtedy oprávnení vyberať poplatok za takúto „službu“. To sa neskôr v roku 2015 zmenilo a objednávanie pacienta sa stalo súčasťou zdravotného výkonu, čo znamenalo, že z objednania pacienta na konkrétny termín sa stala služba grátis – ale pozor! Týkalo sa to iba tých zdravotných výkonov, ktoré sú hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.  V preklade to znamenalo, že ak lekár objednal pacienta na výkon, ktorý nebol hradený zdravotnou poisťovňou, a vypýtal si za toto objednanie poplatok, neporušoval zákon. V opačnom prípade lekárovi hrozila pokuta až do 16 596 eur.

Navyše, uloženie pokuty prichádzalo do úvahy iba pri porušení zákona poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Preto sa „hra so slovíčkami“ v zákone rozbehla a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa nažili nájsť spôsob, ako zákon obísť. Medzera v zákone sa nakoniec našla a objednávanie pacientov na vyšetrenie sa začalo realizovať prostredníctvom tretích osôb – neposkytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Pribudne zákaz vyberania poplatku za objednanie od pacientov cez tretie osoby

Novelu zákona budú možno niektorí považovať za „škrt cez rozpočet“. Prečo? Pretože sa hroziaca sankcia, ktorá doteraz hrozila len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, rozšíri aj na neposkytovateľov – sprostredkovateľov „objednávacích“ služieb. Znamená to, že s účinnosťou od 1. novembra 2017 bude môcť VÚC sankcionovať podmieňovanie objednania pacienta zaplatením poplatku, ak sa týka vyšetrenia alebo výkonu, ktorý je hradený poisťovňou, nielen poskytovateľa zdravotnej  starostlivosti, ale aj sprostredkovateľov takéhoto objednania.  Takýmto sprostredkovateľom sa bude môcť uložiť pokuta až do 16 596 eur.

Pozor na opakované porušenie zákona

V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo sprostredkovateľ objednávacích služieb bol potrestaný pokutou viac ako 2x za posledných 12 mesiacov, VÚC je oprávnený „pritvrdiť“ a uložiť mu pokutu začínajúcu na 2000 eurách a končiacu pri sume 33 192 eur.

Na zapamätanie...

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je dôležité vedieť, že: 

  • zákon nebráni poskytovateľovi vytvoriť/prevádzkovať systém objednávania pacientov na konkrétny čas,
  • zákon poskytovateľovi nezakazuje ani to, aby objednávanie pacientov uskutočňoval prostredníctvom tretích osôb – sprostredkovateľov.

Zakázaným elementom je až to, ak sa za objednanie na vyšetrenie, ktoré sa hradí z prostriedkov verejného zdravotného poistenia od pacienta požaduje úhrada (plnenie).

S vyššie uvedeným súvisí aj otázka vyberania poplatkov za objednanie v prípade „nadštandardu“. Vychádzajúc z toho, čo sme si už v tomto príspevku povedali, za porušenie zákona sa nebude považovať prípad vyžiadania poplatku za objednanie, ak ide o výkon, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia a ktorý sa realizuje na výslovnú žiadosť pacienta.

(Počet prečítaní: 819)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame