Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Pohotovosti po novom – čo prinesie novela zákona o zdravotnej starostlivosti? (1. časť)

Jana Böszörményiová 7.11.2017

Ďalšou veľkou novinkou, ktorá od 1. novembra tohto roka vstúpila do účinnosti vďaka novele zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, je úprava „pohotovostného“ režimu. V tomto príspevku sa pozrieme na to, ako boli pohotovosti upravené doteraz a aké zmeny v dôsledku novely nastali.

Pohotovosti: doteraz

Doteraz boli pohotovosti upravené ako tzv. Lekárska služba prvej pomoci - LSPP (v ambulancii) a ústavná pohotovostná služba – urgentný príjem (v nemocnici). Oba typy fungovali v podstate nepretržite, pričom ambulantná pohotovosť bola určená tým pacientom, ktorí neboli akútni (napr. horúčky, alergické reakcie, malé poranenia ...). Naopak, nemocničná pohotovosť „riešila“ neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri život a zdravie ohrozujúcich situáciách (ťažšie zranenia, zlomeniny, podozrenia na infarkt, mŕtvicu ...).  Dvere LSPP aj ústavnej pohotovostnej služby boli otvorené pacientom celú noc až do rána. To bolo v mnohých prípadoch neproduktívne, nakoľko väčšina „stavov“ prišla podvečer, resp. večer do 22.00 a v nočných hodinách chodilo naozaj minimum pacientov.  Aj to bol dôvod na prijatie novej právnej úpravy.

Kto je „organizátor“?

Novela zákona vo svojom znení stanovuje, že „pevnú sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby tvoria organizátori“. Koho ale možno z takého organizátora považovať? Nemocnicu? Lekára? Či niekoho iného? Novela za organizátora označuje poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Organizátorom sa  poskytovateľ stane až vtedy, ak úspešne absolvuje výberové konanie a získa príslušné povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Čo je pevný bod?

Novým prvkom, ktorý sa objavil v novele, je tzv. pevný bod. Pôjde o súčasť spádového územia (t.j. mesto alebo obec), v ktorom sa bude nachádzať ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa všetkého by sa „pevná“ ambulancia pre dospelých mala nachádzať v 73 okresných mestách a pre deti a dorast bude toto číslo o čosi menšie – 61.

Ambulantné pohotovosti: po novom

Jedna z najväčších zmien týkajúcej sa ambulantnej pohotovosti, je, že sa rozdelí na dve časti: pevnú a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu.

Pevná pohotovostná služba

Pevná pohotovostná služba bude poskytovaná v rámci tzv. pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a bude fungovať v (takmer) každom jednom okresnom meste.

Takáto pevná sieť musí byť povinne vytvorená a v rámci nej sú organizátori povinní zabezpečiť ambulantnú pohotovosť v každý pracovný deň od 16.00 do 22.00 a v dňoch pracovného pokoja (víkendy, sviatky) od 7.00 do 22.00 hod. Pacienti sa však nemusia báť, že ich nebude po 11-tej večer mať kto ošetriť – po tomto čase im bude plne k dispozícii ústavná pohotovosť (nemocnica).

Doplnková pohotovostná služba

Doplnková služba sa od tej pevnej líši najmä v tom, že je vytvorená na dobrovoľnej báze a to hlavne tam, kde nebude stačiť pevná pohotovostná služba. Čo sa týka časovej dostupnosti doplnkovej služby, tá môže byť počas pracovných dní prístupná bez časového obmedzenia – hoc aj nepretržite, pričom zákon stanovuje jednu podmienku - minimálne dve hodiny musí byť dostupná v čase „prevádzkovania“ pevnej služby (t.j. minimálne 2 hod. doplnkovej služby musia spadať do času od 16.00 do 22.00 hod. počas pracovných dní, a od 7. 00 do 22.00 hod. počas dní pracovného pokoja). Na to, aby organizátor mohol prevádzkovať aj tento druh pohotovostnej služby, musí mať vydané povolenie.

Zriadenie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby podlieha aj územným obmedzeniam – riadi sa podľa spádového územia, v ktorom je pevný pod.

A čo návštevy pacientov doma?

Seniori, tí, ktorých „seklo“ a nemôžu sa pohnúť a ďalší ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých budú v prípade zdravotných ťažkostí môcť využiť návštevnú službu v domácom alebo inom prirodzenom prostredí osoby v rámci pevnej ambulantnej služby. Organizátor v prípade, ak lekár pôjde na „návštevu“ musí zabezpečiť, aby pevná ambulantná pohotovosť ďalej bezproblémovo fungovala (napr. ďalším lekárom).

Akí doktori budú „slúžiť“?

Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby budú mať na starosti tí istí lekári, ako doteraz. Pôjde o:

  • všeobecného lekára – zabezpečenie služby pre dospelých
  • internistu – zabezpečenie služby pre dospelých
  • pediatra – zabezpečenie služby pre deti a dorast
Chcem dočítať len tento článok
Celý článok je súčasťou exkluzívneho obsahu pre predplatiteľov
(Počet prečítaní: 1377)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame