Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

ISMOL: Kedy je lekáreň povinná zadať mimoriadnu objednávku a kedy na to nie je oprávnená?

Peter Gabrik 28.9.2017

V predchádzajúcich článkoch zo seriálu ISMOL sme si vysvetlili, čo tento systém mimoriadnych – „emergentných“ objednávok liekov znamená, čo musia lekárne dodržiavať, akých chýb sa môžu dopustiť, aké sankcie im hrozia a či musia objednávky vybavovať aj počas dní pracovného pokoja. V tomto článku si k systému ISMOL vysvetlíme, kedy a či vôbec je lekáreň povinná uvedený systém využiť a tiež to, kedy na to nie je oprávnená.

Ako je už čitateľom zrejmé, ISMOL (Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov) bol zavedený od 1. apríla tohto roku novelou zákona o liekoch a ide o informačný systém na zabezpečenie automatizovaného elektronického zadávania, prijímania a potvrdzovania mimoriadnych objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Zákon doplnil povinnosti lekárňam o ISMOL

Zákon v tomto zmysle hovorí, že lekáreň je povinná zabezpečiť na základe lekárskeho predpisu (okrem predpisu, na ktorom je vyznačená poznámka „HRADÍ PACIENT“), dodanie liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov od držiteľa registrácie objednávkou uskutočnenou prostredníctvom ISMOL, ak nie je možné zabezpečiť dodanie lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona o liekoch – t.j. od veľkodistribútora.

Poďme si teda uvedené zákonné vyjadrenie „rozmeniť na drobné“ v kontexte celkovej právnej úpravy.

Ako je zrejmé, lekáreň je povinná zadať objednávku do ISMOL za splnenia týchto skutočností:

  • pacient predloží lekársky predpis (okrem predpisu „HRADÍ PACIENT“)
  • ide o kategorizovaný liek
  • lekáreň uvedený liek nemá k dispozícii
  • nie je možné daný liek zabezpečiť štandardným spôsobom od veľkodistribútora, ktorý proces upravuje práve § 18 ods. 1 písm f) zákona (a v tomto prípade už je stanovená lehota 24 hodín na dodanie lieku) 

Je potrebné doplniť, že ak sú splnené tieto podmienky, vtedy má lekáreň povinnosť zadať objednávku do ISMOLu, nie len možnosť. 

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžte kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 597)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame