Používaním stránok prevádzkovateľa h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
 
 

Kauza úplatkov v zdravotníctve – „stojí“ to za to?

Jana Böszörményiová - Články a témy | 13. 2. 2018

Z času na čas nás médiá informujú o kauzách z „temných vôd“ zdravotníctva – o korupcii a preberaní úplatkov zo strany zdravotníckych pracovníkov. Teraz sme sa pozreli na prípad z Nitry a týka sa lekára, ktorého polícia priamo „pristihla“ pri čine, a ktorý sa k preberaniu úplatku aj priznal. V tomto príspevku si povieme o tom, ako korupčné správanie môže ovplyvniť zdravotníckych pracovníkov a čo im v prípade dokázania viny hrozí.

imgTÉMY

Čo je korupcia?

Jednotnú definíciu korupcie v našich právnych predpisoch nenájdeme. No po preštudovaní Trestného zákona a jeho osobitnej časti týkajúcej sa jednotlivých skutkových podstát trestných činov zistíme, že v 8. hlave pod názvom „trestné činy proti poriadku vo verejných veciach“ nájdeme diel „korupcia“, kde patria tieto trestné činy:

  • prijímanie úplatku,
  • podplácanie,
  • nepriama korupcia,
  • volebná korupcia,
  • športová korupcia.

Na rozdiel od korupcie pojem „úplatok“ v Trestnom zákone definovaný máme ako „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. Takýto úplatok musí byť  prijatý, sľúbený, vyžiadaný alebo poskytnutý v súvislosti s konkrétnym trestným činom korupcie, ktoré sme uviedli vyššie, čiže „niečo za niečo“. Úplatca sa ponúknutím úplatku snaží „namotivovať – podplatiť“ osobu, aby konala, resp. nekonala v rozpore s povinnosťami, ktoré má zo svojho zamestnania, funkcie alebo postavenia. 

Možno považovať fľašu alebo dezert za úplatok?

Otázkou ostáva, či poskytnutie (a prijatie) doslova „hocičoho“ sa môže považovať za úplatok. Mnoho pacientov zo zvyku a veľkého pocitu vďačnosti obdarí lekára za jeho dobre odvedenú prácu a nič za to neočakáva. Je preto možné takéto konanie považovať za úplatkové alebo nie? Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia hovorí, že: „Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením”. Pod iným plnením sa myslí napr. darovacia zmluva, ktorá nemusí mať písomnú formu, t.j. možno ju uzavrieť aj ústne. Možno z tohto ustanovenia zákona však vyvodiť absolútny zákaz darov od pacientov? 

Požiadavku formulovanú zákonom treba chápať v tom zmysle, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vytvoriť takú situáciu, na základe ktorej sa pacientovi odmietne zdravotná starostlivosť, pokiaľ pacient poskytovateľovi neposkytne nejaké plnenie (napr. práve prostredníctvom daru), na ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zákonný nárok, t.j. nesmie zdravotnú starostlivosť podmieniť nijakým plnením od pacienta. Ak sa vzťah medzi poskytnutím určitého plnenia a poskytnutím zdravotnej starostlivosti nepreukáže, možno považovať poskytnutie daru za dovolené a súladné so zákonom.

Čo zdravotníkom hrozí?

Korupčné správanie so sebou nesie naozaj ťažké bremeno – môže byť zaň uložený trest odňatia slobody. Čo je ale možno pre zdravotníckych pracovníkov horšie, je skutočnosť, že právoplatným odsúdením za takýto korupčný trestný čin zdravotnícky pracovník stráca bezúhonnosť. Bez bezúhonnosti nemôže vykonávať svoje ani žiadne iné zdravotnícke povolanie, nakoľko bezúhonnosť tvorí jednu zo základných podmienok výkonu zdravotníckeho povolania. 

V uzamknutej časti dostupnej iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete niekoľko praktických rád „do života“, ako sa čo najviac chrániť pred hrozbou z korupčného správania a aké opatrenia vykonať za týmto účelom.

Pokračovanie je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov služby SÉZAM
(Počet prečítaní : 68)
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
 

chory
Zóna pacient
Poškodili Vám zdravie?
Neboli ste spokojní s liečbou?
Vykonali Vám zákrok bez súhlasu?
Nechovali sa ku Vám slušne?
Bojíte sa, že sa vám budú mstiť?
Potrebujete zastupovať?
VSTÚPTE
doktorka
Zóna ambulancia
Máte korektné vzťahy s pacientmi?
Potrebujete mať s nimi dobré zmluvy?
Bojíte sa obvinení od pacientov?
Poznáte práva pacientov?
Máte dobré zmluvy s poisťovňami?
Potrebujete zastupovať?
VSTÚPTE