mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Trestnoprávna rovina vyhotovovania a zverejňovania zvukových záznamov a videozáznamov z vyšetrenia

JUDr. Ivan Humenik, PhD., Mgr. Katarína Uhrinová   |   21.11.2023

V prípade, ak si pacient chce z vyšetrenia vyhotoviť zvukový záznam alebo videozáznam, musí mať na to od lekára súhlas. Čo však v prípade, ak si pacient takýto záznam vyhotoví bez jeho súhlasu? Môže to mať pre pacienta nejaký dopad z trestnoprávneho hľadiska? V najbližších riadkoch sa budeme venovať trestnoprávnej rovine vyhotovovania a zverejňovania záznamov.

Je neoprávnené použitie nahrávky trestným činom?

Zhotovenie záznamu zachýtajúceho osobnostné prejavy fyzickej osoby je bez súhlasu tejto osoby zakázané (s výnimkou takzvaných zákonných licencií – napríklad záznam pre úradné účely, spravodajstvo, či vedecké účely). Ak pacient tento princíp poruší, lekár má právo od neho žiadať, aby tieto nahrávky zničil a v tejto činnosti nepokračoval.

Taktiež môže pacienta za tento postup žalovať na civilnom súde a v závislosti od intenzity porušenia jeho práva na súkromie žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Za určitých okolností môže byť neoprávnené použitie nahrávok aj trestným činom (nebezpečné elektronické obťažovanie podľa § 360b Trestného zákona). Aby takéto konanie pacienta nadobudlo trestnoprávny rozmer, muselo by ísť o úmyselné konanie pacienta prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života lekára. Za takéto konanie by sme mohli označiť napríklad to, ak pacient dlhodobo šikanuje lekára na diskusných fórach zverejňovaním hanlivých komentárov, či použije bez jeho súhlasu fotografie či videozáznamy zachýtajúce lekára takým spôsobom, ktorý vážne ohrozí jeho vážnosť. Za trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov.

Konanie pacienta môže mať aj nižšiu intenzitu zásahu do súkromia lekára. V takom prípade by sa mohlo jednať o priestupok v zmysle zákona o priestupkoch (napríklad priestupky proti občianskemu spolunažívaniu). Ak by nahrávky boli použité s úmyslom hrubo znevážiť lekára v súvislosti s výkonom jeho povolania, tak by sa mohlo jednať o priestupok na úseku zdravotníctva, za ktorý hrozí sankcia do 1.000 €. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete či lekár potrebuje povolenie na vyhotovenie záznamu od pacienta, a či už boli udelené sankcie za porušenie stanovených povinností.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac