mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Predpisovanie liekov – viete, že všeobecný lekár môže predpisovať liek od špecialistu maximálne na 6 mesiacov?

Jana Böszörményiová   |   14.11.2017

Pred časom sme sa venovali téme predpisovaniu liekov ("Medicínske právo očami poskytovateľa: Ako je to s predpisovaním liekov? (1. časť)" a "Medicínske právo očami poskytovateľa: Ako je to s predpisovaním liekov? (2. časť)"). V tomto príspevku sa pozrieme na predpisovanie liekov, všeobecným lekárom na základe odporúčania odborného lekára. Ako dlho možno takýto liek predpisovať? Je odporúčanie potrebné vždy, alebo nie?

UPDATE: Dňa 1.1. 2022 došlo k schváleniu novely zákona č. 362/2011 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorá mení pravidlá delegovaného predpisovania liekov. Všetko dôležité o tejto téme sa dozviete v našom článku.

Prečítajte si tiež článok
V decembri 2021 bola prijatá novela zákona o liekoch, ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj otázky delegovaného predpisovania liekov. Zmeny v delegovanom predpisovaní...
12.1.2022

Kto môže predpisovať lieky?

Zo zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch vyplýva, že kompetenciu predpísať liek pacientovi má lekár alebo zubný lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť:

  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení (napr. v domácom prostredí pacienta...),
  • v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (v nemocnici, ambulancii ...),
  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (napr. lekár – zamestnanec v nemocnici).

Keď „špeciálne“ lieky predpisuje všeobecný lekár?

Mnoho pacientov sa pýta, či si musia po recept chodiť vždy ku špecialistovi, alebo či im ho môže vypísať aj ich všeobecný lekár. Ako to teda je?

Všeobecný lekár v zásade nemôže svojvoľne predpísať liek, ktorý patrí do kompetencie odborného lekára. Pediater a všeobecný lekár pre dospelých sú pri predpisovaní liekov limitovaní. Obmedzenie spočíva v tom, že liek ktorý je viazaný na odbornosť lekára (napr. geriatria, vnútorné lekárstvo, kardiológia a pod.), môžu predpísať iba na základe písomného odporúčania odborného lekára (špecialistu). Bez tohto odporúčania predpis takéhoto lieku možný nie je.

Špecialista v tomto odporúčaní pre všeobecného lekára musí uviesť, ako dlho môže všeobecný lekár liek predpisovať, pričom táto lehota nesmie presiahnuť 6 mesiacov. Po uplynutí stanovenej doby musí pacient znova navštíviť svojho odborného lekára za účelom opätovného vystavenia písomného odporúčania pre všeobecného lekára.

Doba na predpisovanie na základe odporúčania sa predlžuje

Aktuálna maximálna 6 mesačná doba sa novelou zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti  (ktorá novelizuje viacero zákonov - aj zákon o liekoch) bude predlžovať. Z pôvodných 6 mesiacov by mala byť v prípade schválenia návrhu novely zákona maximálna lehota až 12 mesiacov. Návrh zákona je momentálne v parlamente a ešte nebol schválený. Predpokladaná účinnosť v prípade odsúhlasenia parlamentom je stanovená na 1. január 2018.

Ako takéto predpisovanie prebieha?

Ako sme už vyššie uviedli, predpísanie lieku všeobecným lekárom, ktorý patrí do právomoci odborného lekára, musí byť podložené písomným odporúčaním odborného lekára. Následne môže všeobecný lekár vystaviť lekársky predpis, na ktorého zadnú stranu napíše poznámku „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“.

To nie je všetko. Všeobecný lekár musí okrem poznámky „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“ uviesť na zadnú stranu lekárskeho predpisu aj údaje odborného lekára (meno, priezvisko, kód), údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (názov, sídlo, kód) a dátum lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie lieku. Všeobecný lekár nesmie zabudnúť poznámku potvrdiť odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a podpisom.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 59534)