mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nespôsobilému pacientovi - ako od neho získať informovaný súhlas?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   7.2.2024

Informovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, ktorému predchádza náležité poučenie dochádza k budovaniu partnerského vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Pričom je potrebné ho vnímať ako prostriedok zabezpečujúci udržanie balansu a dôvery v procese diagnostiky a liečby. Čo ale v prípade, ak osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nie je spôsobilá na udelenie súhlasu? Máme za to, že viacerým zdravotníckym pracovníkom prichádzajúcim do styku s takýmito pacientmi napadla táto otázka.

Čo je to informovaný súhlas?
 
Informovaný súhlas je neodmysliteľnou súčasťou správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti (lege artis), nakoľko slúži ako komunikačný kanál medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Prostredníctvom informovaného súhlas je možné priamo zapojiť pacienta do jeho liečby, čím sa buduje vzájomná dôvera medzi pacientom a jeho ošetrujúcim lekárom. S ohľadom na to je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť.
 
Hlavnou úlohou informovaného súhlasu je zachytiť spôsob, akým bol pacient poučený svojím lekárom. Preto je dôležitý aj z hľadiska medicínskeho práva. Tento dokument ochraňuje pacienta i lekára v prípade zaváhaní, nejasností, pochybení. Preto treba dbať na jeho obsah, poznať jeho právne náležitosti a tiež správne komunikovať.
 
Informovanému súhlasu predchádza poučenie, ktoré sa zväčša zabezpečuje ústnym rozhovorom s pacientom. Podstatou poučenia je informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o okruhu subjektov opravnených prijať poučenie, kto je to nespôsobilý pacient, čo to je demencia, ako postupovať v prípade nespôsobilých pacientov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 373)