mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

E-health: predpisovanie liekov po novom

Jana Böszörményiová   |   9.2.2017

V ďalšom pokračovaní nášho článkového seriálu venovanom elektronizácii zdravotníctva, alebo tzv. E-healthu, sa pozrieme na predpisovanie liekov. Čo všetko sa zavedením E-healthu zmení? Dôjde k náhrade „papierového“ receptu? Aj na tieto otázky odpovieme v tomto článku.

Ako to je teraz?

Predpisovanie liekov momentálne prebieha v rovine otázok a odpovedí medzi pacientom a lekárom. Lekár zisťuje, aké lieky pacient užíva a pacient sa snaží spomenúť si na všetkky lieky, ktoré berie. No problém nastáva, ak  pacient berie viacero liekov a na niektorý zabudne alebo zamení názov lieku. Vtedy sa môže stať, že lekár na základe „rozhovoru“ a záznamov o pacientovi v jeho zdravotnej dokumentácii predpíše pacientovi liek, ktorý už pacient užíva, no pri uvádzaní lieku lekárovi si na neho nespomenul, alebo predpíše liek s iným názvom, ale rovnakou aktívnou látkou, ktorú obsahuje liek, ktorý už pacient užíva – teda môže dôjsť k tomu, že lekár v podstate predpíše to isté liečivo dvakrát. Vtedy takýto postup môže priniesť viac škody ako úžitku na pacientovom zdravotnom stave. Následne odovzdá pacientovi „recept“ a tým sa to „končí“ – lekár nevie, či si pacient liek naozaj vybral z lekárne alebo nie.

Čo sa zmení?

Zosúladením informačných zdravotníckych systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s Národným zdravotníckym informačným systémom dôjde k sprehľadneniu preskripcie liekov. Pri predpisovaní liekov bude lekár v elektronickej zdravotnej knižke pacienta hneď vidieť, ktoré lieky pacient užíva a aké užíval v minulosti bez potreby otázok na pacienta. Pacient bude „odbremenený“ a nebude sa musieť obávať toho, či si na všetko spomenie.

Veľkou výhodou bude to, že pri predpisovaní liekov lekár dostane upozornenie na možnú interakciu predpisovaného lieku s liekom, ktorý pacient aktuálne berie. Upozornenie dostane aj vtedy, ak systém zistí kontraindikáciu na užívanie lieku (t.j. ak sa zistí, že predpisovaný liek obsahuje látku, ktorá sa „neznáša“ s látkou obsiahnutou v lieku, ktorý momentálne užíva).

Predpísaním lieku proces končiť nebude – pacient následne pôjde do lekárne, a ak si vyberie predpísaný liek, lekár o tom dostane informáciu.

Čo sa týka dávkovania liekov, pacient si na svojej elektronickej zdravotnej knižke kedykoľvek nájde aktuálne „pokyny“ k užívaniu liekov. Okrem toho si bude môcť do knižky zapísať aj problémy, ktoré súvisia s užívaním liekov. 

Elektronickým predpisovaním liekov by sa malo zamedziť aj falšovaniu receptov a fiktívnym predpisovaniam liekov, a to upozornením (napr. e-mailom, sms) pacienta a lekára o liekoch, ktoré si vybral z lekárne. Takisto by mala vymiznúť administratívna záťaž, ktorú momentálne „ručné“ predpisovanie liekov spôsobuje a malo by dôjsť k zníženiu, resp. eliminácii rizika omylu pre lekára, pacienta a lekárnika.

(Počet prečítaní: 7108)