mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Čo môže lekárnik robiť v prípade, ak lekár v neprimeranom množstve predpisuje lieky s obsahom OPL? - 1. časť

Mgr. Katarína Uhrinová   |   2.8.2023

Existuje mechanizmus, ktorý umožní lekárnikovi konať, v prípade ak má dôvodné podozrenie, že lekár v neprimeranom množstve predpisuje omamné a psychotropné látky pacientom? Tejto otázke sa budeme venovať v dnešnom článku. Pozrieme sa na to, čo hovorí o takejto situácií zákon, kam sa môže lekárnik obrátiť, ako aj na to ktoré povinnosti nesmie pri hlásení svojho podozrenie zabudnúť.

Omamné látky vyvolávajú v užívateľovi návyk a fyzickú a psychický závislosť, ktorá spôsobuje zmeny v správaní, často spôsobujú závažné zdravotné a psychosociálne následky. Na druhú stranu psychotropné látky ovplyvňujú stav ľudskej psychicky pôsobením na centrálnu nervovú sústavu a na rozdiel od omamných látok spôsobujú menej závažné zdravotné a psychosociálne následky. Sú to látky, ktorých výroba, distribúcia, užívanie a pod. sú prísne regulované, práve s ohľadom na ich účinky a následky.
 
Ako je možné dedukovať z uvedeného humánne lieky s obsahom omamných a psychotropných látok podliehajú prísnejšej regulácií v porovnaní s humánnymi liekmi, ktoré tieto látky neobsahujú. Sprísnená regulácia je na mieste, najmä s ohľadom na skutočnosť, že v prípade nekontrolovaného užívania spôsobujú horšie následky ako závislosť.  S ohľadom na uvedené sú pre predpisovanie a výdaj humánnych liekov s obsahom omamných a psychotropných látok nastavené prísnejšie pravidlá.
 
Humánne lieky s obsahom omamných a psychotropných látok musí predpisujúci lekár predpisovať na lekárskom predpise so šikmým modrým prúžkom, v prípade ak lekár vystavuje predpis v papierovej podobe. Prednosť ale má vytváranie preskripčných záznamov pred vystavovaním lekárskych predpisov so šikmým modrým pruhom. Zároveň sa príjem a výdaj humánnych liekov s obsahom omamných a psychotropných látok eviduje v knihe omamných látok (ďalej ako „kniha“). V súvislosti s knihou majú poskytovatelia lekárenskej starostlivosti povinnosť každoročne zasielať evidenciu vydaných liekov s obsahom omamných a psychotropných látok.
 
Ako sme už načrtli predpisovanie a vydávanie liekov, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky je prísne regulované, čo však v prípade ak lekárnik z evidovaných údajov nadobudne dojem, že predpisujúci lekár, predpisuje lieky v neprimerane vysokej miere pre pacienta?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, na ktorý orgán sa môže lekárnik so svojím podozrením obrátiť, aké možnosti ponúka zákon, ako aj to čo je potrebné brať do úvahy pri hlásení podozrenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac