mediPRÁVNIK chráni už 1432 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - preventívne prehliadky detí a dorastu

ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - lekár

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - odborný zástupca ambulancie

všetky ambulancie
14