mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti

všetky ambulancie
Interná smernica (lekáreň)

Záznam o oboznámení sa zamestnancov so smernicou

všetky lekárne
15