mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Informovaný súhlas (ambulancia)

Písomné poučenie a Informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba NOAK

ambulancia cievnej chirurgie, ambulancia vnútorného lekárstva, hematologická a transfúziologická ambulancia, kardiologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba Warfarinom

ambulancia všeobecného lekára, kardiologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - echokardiografia (ECHOKG) – ultrazvukové vyšetrenie srdca

ambulancia vnútorného lekárstva, kardiologická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - očkovanie proti infekcii HPV

ambulancia všeobecného lekára, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - preventívne prehliadky detí a dorastu

ambulancia všeobecného lekára, pediatrická ambulancia
Informovaný súhlas (ambulancia)

Poučenie a informovaný súhlas – artroskopia

ambulancia úrazovej chirurgie, chirurgická ambulancia, ortopedická ambulancia
15