mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Prevádzkový dokument (lekáreň)

Čestné vyhlásenie po zmene odborného zástupcu

všetky lekárne
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

všetky lekárne
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie

všetky lekárne
Prevádzkový dokument (lekáreň)

Plnomocenstvo k zastupovaniu

všetky lekárne
Prevádzkový dokument (lekáreň)

Plnomocenstvo voči Finančnej správe SR

všetky lekárne
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Pracovná zmluva - lekár

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Pracovná zmluva - lekáreň

všetky lekárne
15