mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Interná smernica (ambulancia)

Diár pre zdravotníkov pre bezpečný rok 2023

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

všetky lekárne
Pracovnoprávna agenda (ambulancia)

Oznámenie o bezpečnostnom incidente - ambulancia

všetky ambulancie
15