mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Dokumenty

Dokumenty z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.
Interná smernica (ambulancia)

Diár pre zdravotníkov pre bezpečný rok 2023

všetky ambulancie
Pracovnoprávna agenda (lekáreň)

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

všetky lekárne
15