Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.
553
odborných článkov
43
dokumentov pre lekáreň
86
hodín právnych konzultácií

mediPRÁVNIK LEKÁREŇ

Máte obavy zo sťažností pacientov? Chcete sa vyhnúť vysokým pokutám? Nemáte jasno vo svojich povinnostiach voči zdravotným poisťovniam? Bojíte sa zodpovednosti za škodu, alebo sankcií zo strany ŠÚKL, či samosprávneho kraja? Neviete sa zorientovať v spleti zdravotníckych paragrafov?

mediPRÁVNIK LEKÁREŇ vám vysvetlí právne súvislosti poskytovania lekárenskej starostlivosti zrozumiteľne, jednoducho a s odporúčaním konkrétnych opatrení. Cieľom mediPRÁVNIK-a je byť oporou poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a byť nablízku vtedy, keď to lekáreň najviac potrebuje.

1) Telefonické poradenstvo

V ťažkých chvíľach je dobré mať priateľa na telefóne. mediPRÁVNIK vám dáva možnosť telefonicky kontaktovať špecializovaných právnikov kancelárie h&h PARTNERS a získať rýchlu radu ako postupovať pri riešení vášho problému. Kryjeme vám chrbát a stojíme na vašej strane.

2) Informuje

mediPRAVNIK vám poskytne zrozumiteľný a pravidelný prehľad dôležitých zmien v zdravotníckej legislatíve a navrhne odporúčania ako v kontexte novej úpravy postupovať.

3) Vzdeláva

Prostredníctvom komentovania aktuálnych zmien v legislatíve, či pacientských káuz vám pomôže vyhnúť sa právnym rizikám, ktoré na vás číhajú pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

4) Pripravuje pre vás dokumenty

„Co je psáno – to je dáno“. mediPRÁVNIK vám ponúka dôležité dokumenty, ktorými môžete znížiť právne riziko vášho podnikania. Zmluvy pre lekáreň, ale aj návrhy dôležitých vnútorných predpisov lekárne. Pripravené pre okamžité použitie a každoročne aktualizované.

5) Zastupuje

Ide do tuhého a vy chcete mať po svojom boku ťažké delostrelectvo? Budeme vás zastupovať pred ŠÚKL, zdravotnými poisťovňami, samosprávnym krajom, v trestnom konaní, ako aj v konaniach o náhradu škody.

Povedali o nás

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Využívam ich služby vo viacerých spoločnostiach, kde som konateľom a/alebo spolumajiteľom a musím povedať, že aj vďaka ich profesionálnemu prístupu kráčame spoločne ďalej v ústrety neľahkým, no zaujímavým výzvam, ktoré slovenské zdravotníctvo ponúka.

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Chiesi Slovakia s.r.o., Bratislava

Keď som v roku 2004 "vďaka" rozporu dvoch zákonov nedostal licenciu na výkon povolania, začal som sa viac zaujímať o zdravotnícke právo. V tom čase nebola príležitosť poradiť sa s niekým, kto je v tejto téme doma povedzme tak, ako sú niektorí advokáti zorientovaní v trestnom, či obchodnom práve. O pár rokov neskôr, už ako prezident lekárnickej komory, som mal príležitosť viackrát sa obrátiť na doktora Humeníka a jeho kanceláriu s konkrétnou požiadavkou, ktorá bola vždy vyriešená nad rámec očakávaného. Právo má veľkú logiku a je skvelé vedieť, že existujú profesionáli, ktorí túto logiku vedia uchopiť, pochopiť a aplikovať v praxi. Aj vďaka nim je riziko skúseností podobných tej mojej v roku 2004 výrazne nižšie.

PharmDr. Ondrej Sukeľ

prezident SLeK a Lekáreň Don Bosco, Humenné

Potreba využitia právnických služieb v súčasnej hektickej dobe je mimoriadne dôležitá. Pri každodennej pracovnej a rodinnej záťaži bežný občan tejto krajiny nestihne zaznamenať aktuálne meniacu sa legislatívu a implementovať ju do prevádzky. Pre mňa je dôležitá súčinnosť s profesionálnym partnerom v oblasti práva, akým bezpochyby h&h PARTNERS sú. Musím vyzdvihnúť prístup JUDr. Humeníka a JUDr. Gabrika, ktorý je konštruktívny, rýchly a plne kompetentný v oblasti zdravotníctva. Určite ich právnické služby budem využívať aj do budúcna.

Mgr. Marta Gonsorčíková Bukovinská

APOTHÉQUE lekáreň, Košice

Počas niekoľkoročnej nadštandardnej spolupráce v oblasti praktických aj akademických diskusií v oblasti zdravotníckeho práva vysoko oceňujem inovatívne návrhy a riešenia pre každodennú klinickú prax (kontrola a dopracovanie dokumentov súvisiacich s prevádzkou lekárne, pomoc a podpora s aplikáciou GDPR nariadenia), pružnosť v riešení nejednoznačných otázok počas klinickej praxe (ISMOL), komunikáciu na vysokej odbornej úrovni a profesionálny a aktívny prístup pracovníkov spoločnosti.

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Uplynulú spoluprácu s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS hodnotím pozitívne. Vyzdvihol by som profesionalitu, pripravenosť na jednania, kvalitnú argumentáciu, ústretovosť a hlavne odbornosť o lekárenskom sektore prí riešení rozličných tém.

Matúš Šoltys

Lekáreň VITAL, Prešov