Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.
586
odborných článkov
72
dokumentov pre ambulanciu
165
hodín právnych konzultácií

mediPRÁVNIK AMBULANCIA

Máte obavy zo sťažností pacientov? Nemáte jasno vo svojich povinnostiach voči zdravotnej poisťovni? Bojíte sa zodpovednosti za škodu, alebo sankcií zo strany ÚDZS, či samosprávneho kraja? Neviete sa zorientovať v spleti zdravotníckych paragrafov?

mediPRÁVNIK AMBULANCIA vám vysvetlí právne súvislosti posyktovania zdravotnej starostlivosti zrozumiteľne, jednoducho a s odporúčaním konkrétnych opatrení. Cieľom mediPRÁVNIK-a je byť oporou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a jeho heslom je „aby sa lekár nebál liečiť“.

1) Telefonické poradenstvo

V ťažkých chvíľach je dobré mať priateľa na telefóne. mediPRÁVNIK vám dáva možnosť telefonicky kontaktovať špecializovaných právnikov kancelárie h&h PARTNERS a získať rýchlu radu ako postupovať pri riešení vášho problému. Kryjeme vám chrbát a stojíme na vašej strane.

2) Informuje

mediPRAVNIK vám poskytne zrozumiteľný a pravidelný prehľad dôležitých zmien v zdravotníckej legislatíve a navrhne odporúčania ako v kontexte novej úpravy postupovať.

3) Vzdeláva

Prostredníctvom komentovania aktuálnych zmien v legislatíve, či pacientských káuz vám pomôže vyhnúť sa právnym rizikám, ktoré na vás číhajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

4) Pripravuje pre vás dokumenty

„Co je psáno – to je dáno“. mediPRÁVNIK vám ponúka dôležité dokumenty, ktorými môžete znížiť právne riziko vášho podnikania. Zmluvy pre ambulanciu, ale aj informované súhlasy. Pripravené pre okamžité použitie a každoročne aktualizované.

5) Zastupuje

Ide do tuhého a vy chcete mať po svojom boku ťažké delostrelectvo? Budeme vás zastupovať pred ÚDZS, zdravotnými poisťovňami, samosprávnym krajom, v trestnom konaní, ako aj v konaniach o náhradu škody.

Povedali o nás

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS mám len tie najlepšie skúsenosti, máme za sebou prácne obdobie pri tvorbe informovaných súhlasov a ak by som mal akýkoľvek problém, neviem si predstaviť, aby som oslovil so zastupovaním kohokoľvek iného, lebo v medicínskom práve nemajú konkurenciu. Doporučujem všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Miroslav Glück

plastický chirurg, riaditeľ GEVE KLINIKA, Košice

Práca lekára má aj určitý právny rozsah. Podľa toho, kde lekár pracuje je to jednak zabezpečenie všetkých náležitostí pri práci v privátnej ambulancii, ale tiež dodržanie všetkých pravidliel pri komunikácii s pacientom. Preto je veľmi dôležité, aby aj lekár mal určité právne povedomie, poznal zákony na základe pracuje. V tejto oblasti je niekedy veľmi ťažké sa vyznať. To je dôvod, prečo veľmi oceňujem spoluprácu s právnickou kanceláriou h&h PARTNERS aj osobne s právnikmi, ktorí v tejto kancelárii pracujú. Mnohokrát mi pomohli pri riešení problémov súvisiacich s mojou prácou lekára a komunikáciou s pacientmi.

MUDr. Marta Špániková

pediatrická ambulancia VYDUR s.r.o., Bratislava

Spoločnosť h&h PARTNERS som oslovil, na základe predchádzajúcej osobnej skúsenosti, s prosbou o právnu pomoc pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Po diskusiách s JUDr. Humeníkom som začal na prevode spolupracovať s JUDr. Husovským. Celý projekt bol vedený vysoko profesionálne s dodržiavaním dohodnutých termínov, ale navyše s ľudským, empatickým prístupom, pri ktorom som mal pocit, že som chránený pred možnými predvídateľnými rizikami.

MUDr. Pavol Trnovec

ambulancia všeobecného lekára MEDICA JUR s.r.o., Bratislava

S advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS spolupracujem už niekoľko rokov. Podľa môjho názoru patria k najlepším odborníkom v SR na zdravotnícke právo. Nech som sa na nich obrátila s akýmkoľvek problémom, vždy som dostala rýchlu a spoľahlivú odpoveď. Vypracovávali pre mňa niekoľko dokumentov, ktoré dennodenne používam vo svojej praxi (Dohoda o zdravotnej starostlivosti, Informovaný súhlas ...) Svoju prácu si bez ich pomoci neviem predstaviť.

MUDr. Elena Prokopová

pediatrická ambulancia PRO BABY s.r.o., Bratislava

Kompetentná orientácia v právnych aspektoch medicíny a farmácie, absolútne profesionálny prístup všetkých zamestnancov kancelárie h&h PARTNERS v timingu a obsahu rozhovorov. Všetkým ostatným kolegom môžem len vrelo odporučiť.

doc. MUDr. Jozef Gonsorčik CSc., FESC

LF UPJŠ a kardiologická ambulancia, Košice

S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. zo spoločnosti h&h PARTNERS spolupracujeme už niekoľko rokov a to najmä v edukačnej oblasti, konkrétne vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva. Pravidelne sa podieľa na prednáškových aktivitách na významných celoslovenských odborných pediatrických podujatiach, kde jeho zdelenia sú prijímané s veľkým záujmom detských lekárov. Viacerí zdravotnícki pracovníci oceňujú a aktívne využívajú aj online formu vzdelávania na portáli spoločnosti. A v neposlednom rade chcem oceniť prehľadnosť, aktualizáciu, dizajn a široký záber informácií, ktoré sú uvádzané na uvedených portáloch hhpartners.eu a medipravnik.sk.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice

V živote nastanú niekedy chvíle, kedy je človek aj bez vlastného pričinenia zatlačený do kúta či k múru. Miesto toho, aby sa v pokoji mohol venovať svojmu poslaniu, ľahko podľahne pocitu bezmocnosti a beznádeje. V takýchto chvíľach je nesmierne dôležitá profesionálna pomoc odborníkov, ktorí sa - využijúc svoje mnohoročné odborné skúsenosti – postavia na vašu stranu s úprimnou snahou pomôcť a ochrániť vaše práva. A v h&h PARTNERS takých ľudí rozhodne nájdete.

MUDr. František Horváth

gastroenterologická ambulancia ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. , Demandice

K fungovaniu súkromnej ambulancie nestačí len znalosť právnych noriem, treba ich vedieť aplikovať v praxi. Vedieť súvislosti a prepojenia zdravotníckych zákonov s ostatnými právnymi normami. Dlho som hľadala odborníkov, ktorí by toto všetko vedeli zabezpečiť a myslím, že som ich našla práve vo firme h&h PARTNERS. K svojim vysokoodborným službám pridávajú aj čosi navyše - empatiu, a to je v dnešnej dobe naozaj vzácnosť.

MUDr. Janka Jančovičová

súkromná reumatologická ambulancia, Bratislava