Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Zmena zákona priniesla eKaranténu

Mgr. Ján Pavlík   |   20.5.2020

Parlament schválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela zákona priniesla zmenu v protiepidemiologických opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19. Novela zákona zmenila opatrenia súvisiace s povinnou štátnou alebo domácou karanténnou osôb, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, a ktoré boli zároveň v kontakte s ďalším okruhom osôb.

Parlament schválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva iniciovalo zmenu tohto zákona z dôvodu vývoja aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj z dôvodu, že nie je objektívne možné navyšovať kapacity štátnej karantény.

Novela zákona priniesla plošné používanie mobilnej aplikácie pre všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje karanténna povinnosť. Mobilná aplikácia má slúžiť na monitorovanie osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti s  dodržiavaním nariadenej izolácie.

Schválené znenie novely zákona nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=478724